Hopp til innholdet

Styret

Styret velges av forstanderskapet og består av åtte medlemmer, hvorav to medlemmer er valgt av og blant de ansatte. Samtlige valgte styremedlemmer velges for to år.

Harald Espedal, styreleder

Espedal er siviløkonom fra NHH og har høyere revisor- studium fra NHH. Han er styreformann for investeringsselskapet Espedal & Co AS. Tidligere administrerende direktør og investeringsdirektør i SKAGEN. Styrets leder siden 2015. Espedal eier 886.861 egenkapitalbevis via sitt investeringsselskap. I tillegg forvalter Espedal 680.000 egenkapitalbevis gjennom selskapet Salt Value AS.

Frode Svaboe, nestleder

Svaboe er utdannet siviløkonom fra BI og har i tillegg høyere Revisorstudium fra NHH. Han er i dag partner/daglig leder i SVAL Rådgivning AS. Svaboe har tidligere erfaring blant annet som revisor i KPMG og som partner/daglig leder for KPMG SørVest. Medlem av styret i 2010. Svaboe eier 10.200 egenkapitalbevis gjennom investeringsselskapet FS Invest AS.

Sven Chr. Ulvatne, styremedlem

Utdannet sivilingeniør fra NTNU. Selvstendig næringsdrivende gjennom selskapet Ulvatne AS. Tidligere regionssjef for Backe Prosjekt AS og administrerende direktør i Backe Entreprenør, Backe Bygg, NCC Construction, Sandnes Eiendom og AS Betong. Han har en rekke styreverv i ulike selskaper og mange verv i ulike bransjeforeninger. Han eier 2.701 egenkapitalbevis, og 9.300 egenkapitalbevis via sitt investeringsselskap.

Bjørg Tomlin, styremedlem

Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i København (CBS). I tillegg har hun en master i telekom fra BI. Er i ansatt som administrerende direktør i Upheads AS. Tidligere direktør for bedriftsmarkedet i Altibox. Hun har også 15 års erfaring fra ulike lederstillinger i Telenor, hvor av fem år som regionsdirektør Sør/vest. Medlem av styret siden 2019. Tomlin eier ingen egenkapitalbevis.

Astrid Rebekka Norheim, styremedlem

Norheim har siden 2021 hatt stillingen som Konserndirektør kunde og marked i Lyse AS. Hun har en Bachelor of Business Administration fra BI, i tillegg til flere lederutviklingsprogram, også fra BI. Hun har 21 års erfaring fra ulike roller i Sparebank 1 SR-bank. Medlem av styret siden 2020. Norheim eier 6.394 EK-bevis i Sandnes Sparebank.

Ingunn Ruud, ansattes representant

Bachelor i økonomi og administrasjon fra UiS. Tidligere autorisert finansiell rådgiver fra Sparebanken 1 SR-bank. Ansatt i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank siden 2012. Hovedtillitsvalgt, nestleder i Finansforbundet i Eika Gruppen og styremedlem i Finansforbundet Region Rogaland. Medlem av styret siden 2020. Ruud eier 1.410 EK-bevis i Sandnes Sparebank.

Tom Risa, ansattes representant

Bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitet i Stavanger. Har også en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole. Ansatt i Sandnes Sparebank siden 2012. Jobber i dag som senior bedriftsrådgiver i banken. Risa var styremelde i SSB Boligkreditt AS fra 2018 til 2020. Eier p.t. 869 EK-bevis i Sandnes Sparebank.

Wenche Drønen Christenssen, styremedlem  

Bachelor i bank/finans, samt master i ledelse og  organisasjonspsykologi fra BI. Er i dag HR-direktør i Kuehne + Nagel Norge. Har toppledererfaring fra ulike selskaper og har de siste årene vært konserndirektør for marked og organisasjon i Fremtind Forsikring AS. Tidligere administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset AS. Medlem av styret siden 2021. Eier 2.240 EK-bevis i Sandnes Sparebank.