Forstanderskapet i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank

Forstanderskapet er bankens øverste organ og fører tilsyn med styrets forvaltning av banken. Forstanderskapet fastsetter bankens vedtekter, vedtar regnskapet og velger medlemmene til bankens styre, valgkomité, samt velger ekstern revisor. Forstanderskapet fordeler også det beløpet, som etter finansforetaksloven § 10-7 kan brukes til allmennyttige formål, i tillegg til å vedta opptak av ansvarlig lånekapital.

Sammensetning av forstanderskapet

Forstanderskapet i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank har 40 medlemmer og 11 vararepresentanter.

Sammensetningen er som følger:
Innskytere: 10 faste medlemmer og 2 varamedlemmer
Det offentlige (Sandnes kommune): 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer
Ansatte: 10 faste medlemmer og 3 varamedlemmer
EK-eiere: 15 medlemmer og 4 varamedlemmer

Alle medlemmer velges for 4 år av gangen.

Kunngjøring av valg til egenkapitalbeviseiere skjer ved brev.
Kunngjøring til valg av innskytere skjer på bankens nettside, eventuelt nettbank eller ved annen hensiktsmessig meddelelse til kundene.

Ordinært forstanderskapsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år.


Dokumenter

 2024
10.04.24 Forstanderskapsprotokoll 10.april 2024

15.03.24 Innkalling til forstanderskapsmøte 10 april 2024

 06.03.24 Protokoll egenkapitalbeviseiervalg 06.03.24
 06.03.24 Protokoll innskytervalg 06.03.24
 20.02.24 Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere
 20.02.24 Påmeldingsskjema
 20.02.24 Fullmakt
 20.02.24 Innstilling
 26.01.24 Kunngjøring - valgmøte for innskytere
 
 2023 
15.01.24 Forstanderskapsprotokoll 15. januar 2024
15.12.23 Ekstraordinært forstanderskapsmøte

28.03.23 Forstanderskapsprotokoll 28. mars
07.03.23 Innkalling til forstanderskapsmøte 28. mars 2023 
22.02.23 Protokoll egenkapitalbeviseiervalg 22.02.23
22.02.23 Protokoll innskytervalg 22.02.23
25.01.23 Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere 
25.01.23 Påmeldingsskjema
25.01.23 Fullmakt
25.01.23 Innstilling
10.01.23 Kunngjøring - valgmøte for innskytere

 

 2022
 23.03.2022 Forstanderskapsprotokoll 23. mars
 28.02.2022 Innkalling til forstanderskapsmøte 23. mars 2022
 16.02.2022 Protokoll for egenkapitalbeviseiervalg 16.02.22
 16.02.2022 Protokoll for innskytervalg 16.02.22
 26.01.2022 Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere 
 26.01.2022 Påmeldingsskjema     
 26.01.2022 Fullmakt        
 26.01.2022 Innstilling      
 07.01.2022  Kunngjøring – valgmøte for innskytere og valgkomiteens innstilling
 2021
24.03.2021  Forstanderskapsprotokoll 24.mars 
 01.03.2021 Innkalling til forstanderskapsmøte onsdag 24.mars 
 17.02.2021 Protokoll Valgmøte EK-beviseiere 17. februar
 17.02.2021 Protokoll Valgmøte innskytere 17. februar
 01.02.2021 Innkalling til valgmøte for EK-beviseiere
 12.01.2021 Kunngjøring – Valgmøte for innskytere
 21.01.2021 Innstilling valgmøte innskytere 17. februar
 
 2020
 12.12.2019 Kunngjøring for innskyterne
 07.02.2020 Innstilling valgmøte innskytere 19. februar
 07.02.2020 Innkalling valgmøte EK-beviseiere
 07.02.2020 Innkalling valgmøte EK-beviseiere (english)
 07.02.2020 Innstilling EK-beviseiere 2020
 19.02.2020 Protokoll Valgmøte EK-beviseiere 19.februar
 19.02.2020 Protokoll Valgmøte innskytere 19. februar
 23.09.2020 Innkalling til forstanderskapsmøte torsdag 15. oktober
                     Gjeldende vedtekter for Sandnes Sparebank (161017)
                     Vedtekter med endringsforslag september 2020
                     Instruks for valg til forstanderskapet
                     Instruks for valg til forstanderskapet med forslag til endringer
 15.10.2020  Utkast Forstanderskapsprotokoll
 15.10.2020  Forstanderskapsprotokoll 15.oktober 
 2019
 07.02.2019 Valgmøte EK-beviseiere 21.februar (norsk)
 07.02.2019 Valgmøte  EK-beviseiere 21. februar (english)
 22.02.2019 Protokoll Valgmøte EK-beviseiere 21. februar 
 22.02.2019 Protokoll Valgmøte innskytere 21. februar

 28.03.2019 Protokoll fra Forstanderskapsmøte

 28.03.2019 Protokoll fra Forstanderskapsmøte (Engelsk)
 
2018
10.01.2018 Kunngjøring for innskyterne
07.02.2018 Invitasjon valgmøte egenkapitalbeviseiere (English)
21.02.2018 Protokoll valgmøte Innskyterne
21.02.2018 Protokoll egenkapitalbeviseiere
21.03.2018 Protokoll fra Forstanderskapsmøte
21.03.2018 Protokoll fra Forstanderskapsmøte (Engelsk)
 
 
2017           
30.03.2017 Protokoll fra forstanderskapsmøte (English)
16.10.2017    Protokoll fra forstanderskapsmøte (Norsk)
16.10.2017    Protokoll fra forstanderskapsmøte (English)
 
2016
14.11.2016 Protokoll fra forstanderskapsmøte 1 (English)
14.11.2016 Protokoll fra forstanderskapsmøte 2 (English)
 
2015
05.03.2015 Valgmøte egenkapitalbeviseiere
05.03.2015 Valgmøte innskytere
26.03.2015 Protokoll fra forstanderskapsmøte 1
26.03.2015 Protokoll fra forstanderskapsmøte 2
 
2014
26.11.2014 Protokoll fra forstanderskapsmøte
06.03.2014 Valgmøte egenkapitalbeviseiere
06.03.2014 Valgmøte innskytere
26.03.2014 Regnskap
26.03.2014 Valg av styre mm
 
2013
05.11.2013 Endring av pensjon mm
11.04.2013 Valg av styre mm
11.04.2013 Regnskap
21.03.2013 Valgmøte egenkapitalbeviseiere
21.03.2013 Valgmøte innskytere
 
2012
29.10.2012 Informasjon vedtektsendring
29.10.2012 Vedtak vedtektsendring
29.03.2012 Regnskap
29.03.2012 Valg av styre mm
29.03.2012 Vedtektsendring
01.03.2012 Valg egenkapitalbeviseiere
01.03.2012 Valg av innskytere
 
2011
31.03.2011 Valg av styre mm
31.03.2011 Regnskap
03.03.2011 Valg innskytere
03.03.2011 Valg egenkapitalbeviseiere