Hopp til innholdet

Kvinner i Finans Charter

Kvinner i Finans Charter har som formål å bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge.

– Banken har som ambisjon å få flere kvinner inn i ledende stillinger. Det er en overvekt av kvinnelige ansatte totalt i banken, men vi er ikke helt i mål med 50/50 på ledernivå,. Det skal vi jobbe målrettet for å oppnå, sier Tomas Nordbø, Finansdirektør.

Kvinner i Finans Charter

Den positive effekten av økt andel kvinner i ledende posisjoner i næringslivet, er grundig dokumentert. Likevel går utviklingen for sakte, også her i Norge, hvor vi liker å se på oss selv som et foregangsland når det gjelder likestilling mellom kjønn. Manglende utvikling er ikke bærekraftig – verken for individer, selskaper eller samfunnet. Kilde: https://www.kvinnerifinans.com/

Mål for kjønnsbalanse i banken 

Andel Kvinner  Andel Menn
Mål for kjønnsbalanse ledernivå 1 50 % 50 % 
Mål for kjønnsbalanse ledernivå 2  50 % 50 %
Status kjønnsbalanse ledernivå 1 pt. 31.12.2023 43 % 57 %
Status kjønnsbalanse ledernivå 1 pt. 31.12.2023 47 % 53 % 
Vårt mål for kjønnsbalanse på alle ledernivå og tyngre fagstillinger i konsernet innen 2026.