Resultater

Eika Kreditt hadde en avkastning på 0,98 % i mai. Hittil i år er avkastningen 4,47 %. 

Markedsutvikling

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling også i mai. Kredittmarginer og lange renter har falt både i Norge og internasjonalt og bidro til god avkastning også for obligasjoner innen Investment Grade siste måned.

Porteføljeoppdatering

Nye poster siste måned er er Elopak og Norwegian Property, mens vi har solgt ut SGL Group. Gjennomsnittlig løpetid er 2,04 år og rentedurasjonen er 0,65. 

Utsikter 

Kredittmarginene er litt lavere enn det historiske gjennomsnittet. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er relativt lave.

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.