Historien

Byens bank siden 1875

Helt siden 1875 har vi vært byens bank. Banken som har vært med å bygge opp næringslivet i Sandnes i snart hundre og femti år. Samtidig viser bankens lange historie at vi har vært rådgivere, gitt lån og tatt vare på sparepengene til høy og lav i like mange år. 

 

I 2021 skiftet banken navn til Den Gule Banken, Sandnes Sparebank fordi vi ville markere at vi er en bank for hele regionen. I 2024 slås vi sammen med Hjelmeland Sparebank og danner Rogaland Sparebank. Det tas forbehold om godkjenning i bankenes forstanderskap og Finanstilsynet.

 

Banken er kjent for å ha knallflinke rådgivere, korte beslutningsveier og å være tett på kundene.
 
Den Gule Banken, Sandnes Sparebank er en solid sparebank og vi gir av overskuddet tilbake til samfunnet som vi er en del av. Gjennom Den Gule Bankens Gavefond får særlig barn, unge og eldre gaver der formålet er å skape begeistring, glede og engasjement.
 
I tillegg deler vi også overskuddet med alle kundene våre i form av kundeutbytte. Når det går godt med banken, får også kundene også en del av bankens overskudd  

En solid  og selvstendig sparebank

Den Gule Banken er den største banken i Eika Alliansen og har en sterk posisjon i markedet med om lag 34.000 privatkunder og 3600 næringslivskunder.

Oppdaterte resultater finnes her

Våre kontorer

Hovedkontoret ligger i Rådhusgata 3 (Havnespeilet) i Sandnes. Vi har også kontorer i Kongsgata 10 (Handelens Hus) i Stavanger og på Sandesletta 21 A på Sola.

 

Banken ble notert på Oslo Børs i 1995.

 

Fra dannelsen av banken tilbake i 1875:

"Da samlet det seg en liten flokk voksne mennesker utenfor skolehuset i sentrum av Sandnes. Skoledagen var for lengst over, og elevene hadde tatt helg og forsvunnet hvert til sitt. Det var imidlertid verken norsk grammatikk, bibelhistorie eller romerske keisere skolebestyrer Kristoffer Matias Sørensen hadde i tankene da han kom gående bortover gaten med nøklene til skolehuset i hånden. Under armen bar han en protokoll og noen løse papirer. De ventende menneskene nikket til ham og ventet til han hadde fått låst opp hoveddøren før de i samlet flokk steg inn i den ti år gamle trebygningen.

Blant de frammøtte var det én kvinne og mellom 60 og 70 menn. Mest kjent fra både næringsliv og lokalpolitikk var Gabriel Sandved. Det føltes derfor naturlig at det var han som tok ordet og ønsket de frammøte velkommen til konstituerende møte for en egen sparebank for Sandnes. I løpet av noen timer denne lørdags ettermiddagen i 1875 fikk dermed byen sin egen bank."