Mange tiltak for å ta vare på miljøet

Både medarbeidere og kunder bidrar

Banken har en lang rekke tiltak og motivatorer som gjør det enkelt for både medarbeidere og kunder å være miljøvennlige. Hver eneste dag.

Lavt energiforbruk  Den Gule Banken, Sandnes Sparebank har alltid vært en nytenkende bank som ikke har vært redd for å gå sine egne veier. I dag har vi vårt hovedkontor sentralt plassert nær kollektivaksene og bygget er det første næringsbygget i Sandnes med passivhusstandard.

Reiser miljøvennlig Ettersom hovedkontoret er plassert i bilfri sone midt i Sandnes sentrum, har vi ikke parkeringsplasser tilknyttet bygget, med unntak av noen plasser til bevegelseshemmede. Vi blir derfor oppmuntret til å reise kollektivt eller sykle til og fra jobb, og banker sponser ansattes transportutgifter til tog, buss og båt gjennom ordningen HjemJobbHjem.

Færre reiser med fly og bil enn før Som en alliansebank i Eika er det mange ansatte i banken som deltar på ukentlige koordineringsmøter. På disse møtene benyttes det som oftest videokonferanse, telefonkonferanse eller Skype. Med denne effektive måten møtene avvikles på, reduseres både bilbruk og antall flyreiser betraktelig.

Digitale løsninger sparer miljøet De aller fleste kundene våre mottar informasjon om kundeforhold og konti via mobilbank, nettbank, SMS og e-post. De fleste avtaler kan i dag signeres digitalt. Det arbeides kontinuerlig med å gjøre enda flere prosesser og kundeaktiviteter digitale. Enklere for kunden – bedre for miljøet!

Papp og papir I 2019 fjernet vi pappkoppene i lokalene våre til bruk for ansatte, og har nå ingen engangspapp, bortsett fra ved kaffemaskiner forbeholdt kunder. Vi har også satt årlige reduksjonsmål for kopiering med kopimaskin. Banken er avhengig av å skrive ut noen dokumenter, da noen få saker fremdeles krever fysisk signatur eller lignende. Vi ønsker likevel å bli enda bedre til å ikke skrive ut dokumenter som strengt tatt ikke behøves å skrives ut.  

Grønne lån premierer de miljøbevisste Den Gule Banken, Sandnes Sparebank ønsker å premiere kunder som gjør noe aktivt for et litt renere og grønnere miljø. Derfor tilbyr banken lavere rente på Grønt Billån, et klima-lån som definerer en miljøvennlig bil, slik også regjeringen og Europaparlamentet gjør. Du kan lese om alle vår grønne lån her.