Samfunnsansvar og bærekraft

Det er en selvfølge å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer i. Men utover det, tar Den Gule Banken, Sandnes Sparebank en bevisst samfunnsrolle slik at vi kan bidra til en positiv samfunnsutvikling. Vi bryr oss om hverandre, våre kunder, våre leverandører og samarbeidspartnere. Med et varmt hjerte og et kaldt hode får vi en bærekraftig verdiskaping. Vi tar samfunnsansvar på alvor.

Den Gule Banken skal være en pådriver

Den Gule Banken skal være en bidragsyter og pådriver til bærekraftig verdiskaping i samfunnet gjennom å drive ansvarlig bankvirksomhet.

Slik jobber vi 

Vi er en miljøbevisst bank, og forurenser det ytre miljøet lite. Banken anerkjenner at det er av langt mer vesentlig betydning hvordan finansinstitusjoner kan bidra til omstilling gjennom ansvarlig kreditt og ansvarlig investering. Her kan du lese hele Bærekraftsrapporten 2023. 

Åpenhetsloven

Den Gule Banken vil skape verdier og drive lønnsomt uten at dette skjer på bekostning av menneskene rundt oss, miljøet og i strid med grunnleggende etiske prinsipper. 
Illustrasjon etikk

Etiske retningslinjer

Enhver person som er involvert i vår bankdrift, og som i sin rolle identifiseres som en representant for banken skal utvise en adferd som er forenelig med våre etiske prinsipper og bankens verdier.

Les mer: Etiske retningslinjer

Økonomisk kriminalitet

Den Gule Banken, Sandnes Sparebank jobber aktivt for å motvirke økonomisk kriminalitet som hvitvasking, terrorfinansiering, skatteunndragelse og korrupsjon