Sparing og plassering

Banksparing

Barne- og ungdomsspar
Effektiv rente: 4,00 % (4,25 % gjeldende fra 10.03.24)


BSU - Boligsparing for ungdom *
Effektiv rente: 6,25 % (6,50 % gjeldende fra 10.03.24)
 *Gjeldende inntil 34 år. Etter 34 år blir effektiv rente justert til 2,60 %. (2,85 % gjeldende fra 10.03.24)

Sparekonto *
0 - 500 000 kr: 2,60 % (2,85 % gjeldende fra 10.03.24)

Over kr 500 000: 3,80 % (4,05 % gjeldende fra 10.03.24)
Rentesatsene er gjeldende fra 1. krone

Superkonto
Maksimalt sparebeløp 2 mnok 2 gebyrfrie uttak per år - utover dette belastes uttak med 0,5 % i uttaksprovisjon.. Innskudd over 2 mnok vil gi 0,00% rente.

Effektiv rente: 4,05 % (4,30 % gjeldende fra 10.03.24) 

Fastrenteinnskudd (gjeldende fra 11. desember 2023)

12 måneder - minimum kr. 50.000,- effektiv rente 4,80 %
24 måneder - minimum kr. 50.000,- effektiv rente 4,20 %

 

Gjeldende priser, vi tar forbehold om feil i prislister.

Alle priser