Sparing og plassering

Banksparing

Gjeldende fra 10. juni 2022

Barne- og ungdomsspar
Effektiv rente 1,00 %

BSU - Boligsparing for ungdom * 

Effektiv rente 3,00 %  (inntil 34 år). Etter 34 år blir effektiv rente justert til  0,30 %. 


Sparekonto
0 - 500 000: 0,30 %   
Over kr 500 000: 0,45 % 

Superkonto

Maksimalt sparebeløp 1 million. 2 gebyrfrie uttak per år. Effektiv rente 0,75 %.

Fastrenteinnskudd (oppdatert 10.06. 2022)
12 måneder - minimum kr.100.000,- effektiv rente 1,60 %
24 måneder - minimum kr.100.000,- effektiv rente 1,80 %

* Rentesatsene er gjeldende fra 1. krone

Gjeldende priser, vi tar forbehold om feil i prislister.

Alle priser