Sparing og plassering

Banksparing

Barne- og ungdomsspar
Effektiv rente 3,65 % (3,80 % gjeldende fra 23.10.23)

 

BSU - Boligsparing for ungdom *
Effektiv rente 5,75% (6, 00 % gjeldende fra 23.10.23) gjeldende inntil 34 år. Etter 34 år blir effektiv rente justert til 2,35 %.


Sparekonto *
0 - 500 000: 2,35 % (2,50 % gjeldende fra 23.10.23) 
Over kr 500 000: 3,50 % (3,65 % gjeldende fra 23.10.23) 

 

Superkonto
Maksimalt sparebeløp 2 mnok 2 gebyrfrie uttak per år. Effektiv rente 3,70 % (3,95 % gjeldende fra 23.10.23)

Rentesatsene er gjeldende fra 1. krone

Fastrenteinnskudd (gjeldende fra 2. august 2023)
12 måneder - minimum kr. 50.000,- effektiv rente 4,50 %
24 måneder - minimum kr. 50.000,- effektiv rente 4,20 %

 

 

Gjeldende priser, vi tar forbehold om feil i prislister.

Alle priser