Fastrenteinnskudd

Når du ønsker garantert rente

Fastrenteinnskudd passer for de som ønsker forutsigbarhet for hvordan sparepengene skal vokse. Når avtalen er inngått, er du garantert den samme renten i hele avtaleperioden.

Fastrenteinnskudd

12 mndr: 1,60 %
24 mndr: 1,80 %
Inngår du en avtale om fastrenteinnskudd, er du garantert renten i den avtalte rentebindingsperioden.

Alle dine fordeler med fastrenteinnskudd hos oss:
  • 1,60 % rente om du inngår fastrenteavtale i 12 måneder.
  • 1,80 % rente om du inngår fastrenteavtale i 24 måneder.
  • Du er garantert den samme renten fra innskuddstidspunkt og ut avtaleperioden.
  • Renten legges til ved avtalens utløp.
  • Ved bindingstidens slutt, står du fritt til å bruke både innskutt beløp og opptjente renter
 
Husk!
  • Skulle du trenge pengene i avtaleperioden kan du innløse hele beløpet mot et gebyr på 1 %.
  • I tillegg beregnes det over-/underkurs. Ved overkurs vil denne tilfalle deg som kunde. Ved underkurs vil du som kunde måtte betale.
  • Fastrenteinnskudd gjelder bare engangsinnskudd på minst kr 100 000. Det kan ikke etableres spareavtaler til kontoen.Prisliste