Fastrenteinnskudd

Når du ønsker garantert rente

Fastrenteinnskudd passer for de som ønsker forutsigbarhet for hvordan sparepengene skal vokse. Når avtalen er inngått, er du garantert den samme renten i hele avtaleperioden.

Fastrenteinnskudd

6 mndr: 4,50 %
12 mndr: 4,80 %
24 mndr: 4,20 %

Inngår du en avtale om fastrenteinnskudd, er du garantert renten i den avtalte rentebindingsperioden.

Alle dine fordeler med fastrenteinnskudd hos oss:

  • 4,50 % rente om du inngår fastrenteavtale i 6 måneder. 
  • 4,80 % rente om du inngår fastrenteavtale i 12 måneder.
  • 4,20 % rente om du inngår fastrenteavtale i 24 måneder.
  • Du er garantert den samme renten fra innskuddstidspunkt og ut avtaleperioden.
  • Renten legges til ved avtalens utløp.
  • Ved bindingstidens slutt, står du fritt til å bruke både innskutt beløp og opptjente renter
 
Husk!
  • Uttak i bindingstiden vil gi gebyr på samme renteprosent som en har på innskuddet. Det vil si at hvis en mottar 3% på fastrenteinnskuddet, så vil ett uttak i bindingstiden utløse ett gebyr på 3%.

  • I tillegg beregnes det over-/underkurs. Ved overkurs vil denne tilfalle deg som kunde. Ved underkurs vil du som kunde måtte betale.
  • Fastrenteinnskudd gjelder bare engangsinnskudd på minst kr 50.000. Det kan ikke etableres spareavtaler til kontoen.Prisliste