Priser, kort og konto

GUL Totalkonto

Denne oversikten dekker GUL Totalkunde

Brukskonto
Rente: 0,00 %
Ingen kontoholdsomkostninger eller gebyrer.

Visa bankkort 
Årspris pr kort: kr 350

Varekjøp (Norge, utland, på nett): kr 0

Uttak i våre minibanker: kr 10
Uttak i utland: kr 30,- + 0,5 % (ved bruk av kortet i utlandet beregnes et kurspåslag på 1,95 % i tillegg til den markedskurs som VISA International oppnår hos sine bankforbindelser)

Nettbank/Mobilbank 
Alle tjenester: kr 0

Visa Kredittkort
- et gebyrfritt alternativ for netthandel og varekjøp i utlandet 
Les mer og se egen prisliste her.
 

Basis

Lønns- og brukskonto
Rente: 0,00 %
Kontoholdsomkostninger per mnd, Basis: kr 60
Kontoholdsomkostninger per mnd, Basis Ung: kr 25
-Tilbys ikke nye kunder


Regningskonto
Rente: 0,00 %
Kontoholdsomkostninger per mnd: kr 0
Fast overføring: kr 0

Visa Bankkort
Årspris: kr 0
Uttak i våre minibanker: kr 10
Varekjøp innland: kr 0
Uttak i utenlandske minibanker/banker: kr 30,- + 0,5 % *
Varekjøp utland: kr 0*
Øvrig bruk av Visa innland (reserveløsning og kjøp på internett): kr 0
Øvrig bruk av Visa utland (reserveløsning og kjøp på internett): kr 4 *
Ekstra Visakort, årsgebyr: kr 350

Visa Kredittkort
- et gebyrfritt alternativ for netthandel og varekjøp i utlandet
Se egen prisliste.

Nettbank/Mobilbank
Etablering: kr 0
Årspris: kr 0
Betaling av regning: kr 0
Overføring mellom kontoer: kr 0
AvtaleGiro: kr 0
eFaktura: kr 0
BankAxess: kr 0
Regionsperre kort: kr 0
SMS-varsling, per melding: kr 3
Tilsendt kvittering el. oblat/girokort: kr 15

* Ved bruk av kortet i utlandet beregnes et kurspåslag på 1,95 % i tillegg til den markedskurs som VISA International oppnår hos sine bankforbindelser

Basis u18

Gul Ung under 18
Rente: 0,00 %

Ungdomskort
Årspris: kr 0
Uttak i minibanker: kr 10
Varekjøp: kr 0
Varekjøp utland: kr 0 *
Uttak i minibank i utlandet kr: 30,- + 0,5 % *

Uttakbegrensninger
Kontantuttak per dag kr: 4000
Varekjøp totalt, inklusive kontantuttak per dag kr: 8000

Nettbank/Mobilbank 15 - 18 år
Etablering: kr 0
Årspris: kr 0
Betaling av regning: kr 0
Overføring mellom kontoer: kr 0
AvtaleGiro: kr 0
eFaktura: kr 0
BankAxess: kr 0
Regionsperre kort: kr 0
SMS-varsling, per melding: kr 3
Kvitteringsoblat: kr 15

* Ved bruk av kortet i utlandet beregnes et kurspåslag på 1,95 % i tillegg til den markedskurs som Visa International oppnår hos sine bankforbindelser

GUL Ung

GUL Ung
Rente 0,00 %

Juniorkortet (opp til 15 år)
Årspris: kr 0
Uttak i minibanker: kr 0
Varekjøp: kr 0
Varekjøp utland: kr 0 *
Uttak i minibank i utlandet: kr 30,- + 0,5 % *

 

Ungdomskort (15 - 18 år)
Årspris: kr 0
Uttak i minibanker: kr 10
Varekjøp: kr 0
Varekjøp utland: kr 0 *
Uttak i minibank i utlandet kr: 30,- + 0,5 % *


Uttakbegrensninger
Kontantuttak per dag: kr 400
Varekjøp totalt, inklusive kontantuttak per dag: kr 400

* Ved bruk av kortet i utlandet beregnes et kurspåslag på 1,95 % i tillegg til den markedskurs som Visa International oppnår hos sine bankforbindelser

Kontoer og nettbank

Priser for kunder som kun har brukskonto: 

Nettbank
Etablering av nettbank: kr 100
Betaling av giro med KID: kr 3
Betaling av giro uten KID: kr 4
Kvittering betaling kr: 15
Kvittering betaling med oblat/girokort: kr 15
Stoppe betaling på forfall: kr 5
Ny påloggingsbrikke: kr 200
Fast overføring egen bank/annen konto (utenfor kundeprogram):
- uten melding kr 10
- med melding kr 20


Regningskonto
Rente: 0,00 %
Kontoholdsomkostninger: 0 kr/måned

Depositumskonto
Rente 0,05 %
Etableringsgebyr kr 750

Overtrekk
Overtrekk på konto 19 % p.a.
Gebyr ved første, andre og tredje gangs purring kr 65