Godt resultat i 2018 gir enda mer til kundene

Tomas og Trine i banken

Enda mer i kundeutbytte

Det går godt i Sandnes Sparebank! Resultat etter skatt for året 2018 ble 244,4 millioner kroner, en økning på 47 millioner kroner fra året før. Det betyr at banken kan dele ut mer enn dobbelt så mye som i fjor. En familie med to voksne og 4 millioner kroner i lån, vil kunne få 10.000 kroner i kundeutbytte.

 

Det er flere grunner til at banken gjør det så bra.

De endringene Sandnes Sparebank har foretatt de siste par årene i forhold til strategi og satsningsområder gir nå resultater.  Og i et marked som er preget av sterk endring og knallhard konkurranse, er det gledelig at banken leverer et solid resultat preget av forbedring på de fleste måleparametrene, sier adm. direktør Trine Stangeland.

 

Vil dele ut 53 millioner til kundene

Å levere gode resultat kommer både kunder, eiere og samfunnet til gode.

2018 var det første året vi utbetalte kundeutbytte og vi betalte da ut over 24 millioner kroner. I år foreslår styret at vi skal dele ut mer enn dobbelt så mye, hele 53 millioner kroner. Styret foreslår videre at eierne skal få 5,2 kroner i utbytte per egenkapitalbevis og bankens Gavefond, som deler ut gaver til allmennyttige formål, får ytterligere 10 millioner kroner tilført, fortsetter Stangeland.

Det er særlig i personmarkedet Sandnes Sparebank vokser. I 2018 var det 2245 nye som ble kunder i banken. Det er grunn til å anta at innføringen av kundeutbytte er noe av årsaken til kundeveksten. Kundeutbytte har skapt begeistring og økt kundetilfredshet.

Og slik resultatet ble for 2018, ligger det an til en pen slump penger for svært mange av kundene. Er man to som har et boliglån på 4 millioner sammen, vil en kunne få utbetalt kr. 10.000 kroner, forutsatt at en har vært kunde hele året. En kunde som alene har 1 million kroner i lån eller innskudd kan få utbetalt kr 2.500.

 

Vi har en forbedring på de fleste områdene og banken leverer et solid resultat, sier viseadministrerende direktør/CFO Tomas Nordbø Middelthon, og legger til:

Vi driver en effektiv bank og kan vise til lavere kostnader i 2018 enn i 2017. En sunn vekst i kombinasjon med lavere tap og en reduksjon i omfanget av tapsutsatte engasjement bidrar positivt. Dette viser også godt igjen i årsresultatet for 2018.

 

Utbetaling av kundeutbytte for året 2018 vil skje i april/mai 2019.

 

Les rapporten og presentasjonen for 4. kvartal.