Avtale signert

Sandnes Sparebank slutter seg til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift (UNEP FIs Principles for Responsible Banking).

FNs klimainitiativ innen finans (UNEP FI) er et globalt samarbeid mellom FN og finanssektoren. Et av initiativene til UNEP FI er de såkalte prinsippene for bærekraftig bankdrift (Principles for Responsible Banking), som ble endelig vedtatt i juli 2019. Det er over 100 banker og organisasjoner som allerede har sluttet seg til prinsippene, og blant andre har den europeiske bankforeningen og den europeiske sparebankforeningen sluttet seg til.

– Finansnæringen har en viktig rolle å spille i det grønne skiftet ved å omfordele risiko og sikre at kapital kanaliseres til bærekraftige løsninger. FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet vil være med å veilede oss i vårt bærekraftsarbeid. Vi vil bidra til å øke den positive påvirkning og redusere den negative påvirkning på mennesker, klima og miljø gjennom våre aktiviteter, produkter og tjenester. Vår tilslutning til prinsippene medfører også at vi vil være transparente hvordan våre produkter og tjenester bidrar til denne omstillingen. Dette er helt i tråd med vår strategi og vårt arbeid med bærekraft, sier leder for bærekraft og virksomhetsstyring Tove Linn Bjørnå i Sandnes Sparebank.