Priser, kredittkort og bankkort

MasterCard Gold og MasterCard ViVo

Årspris kr 0
Varekjøp kr 0
eFaktura kr 0
Kontantuttak i minibank kr 25 +1 % av uttaksbeløp
Nominell rente (per mnd): 1,83 %
Effektiv rente (per år) 20,98 %
Kontantuttak i bank kr 75 +1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95 %
SMS-varsling kr 3
Fakturagebyr på papirfaktura kr 35
Kopi av faktura kr 20
Erstatningskort (Kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) kr 95
Administrasjonsgebyr for inaktivt kort (Dette gjelder om kortet ikke er brukt siste 12 mnd og heller ikke har utestående kreditt.) kr 149
Overtrekksgebyr kr 125
Overføring fra kredittkort til konto kr 50 + rente fra dag 1

Priseksempel
Effektiv rente 25,75 %, v/12.000,- o/12 mnd. Kostnad 1.284,85 kr. Totalt 13.284,85 kr.

MasterCard Business

Årspris kr 0
Varekjøp kr 0
eFaktura kr 0
Kontantuttak i minibank kr 45 +1 % av uttaksbeløp
Nominell rente (per mnd): 1,83 %
Effektiv rente (per år) 19,85 %
Kontantuttak i bank kr 75 +1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95 %
SMS-varsling kr 3
Fakturagebyr på papirfaktura kr 35
Kopi av faktura kr 20
Erstatningskort (Kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) kr 95
Administrasjonsgebyr for inaktivt kort (Dette gjelder om kortet ikke er brukt siste 12 mnd og heller ikke har utestående kreditt.) kr 149
Overtrekksgebyr kr 125
Overføring fra kredittkort til konto kr 50 + rente fra dag 1

Priseksempel
Effektiv rente 26,57 % v/12.000,- o/12 mnd. Totalt 13.328,87 kr

Visa Personkort

(kundeprogrammene har egne, gunstigere betingelser for Visa Personkort: Gul Total, Gul Ung og Basis)

Årspris kr 350,00
Varekjøp i Norge kr 3
Kontaktløs betaling kr 0
Uttak i våre minibanker kr 10
Uttak i andre minibanker kr 10
Uttak i utlandet 30,00 + 0,5 % av uttaksbeløpet *
Varekjøp i utlandet kr 4
Øvrig bruk av Visa innland (reserveløsning og kjøp på internett): kr 0
Øvrig bruk av Visa utland (reserveløsning og kjøp på internett): kr 4 *
Mistet kort kr 200 **


* Ved bruk av kortet i utlandet beregnes et kurspåslag på 1,95 % i tillegg til den markedskurs som Visa International oppnår hos sine bankforbindelser
** Ved noen anledninger belaster vi ikke gebyr, f.eks hvis det er noe feil på kortet, det er utslitt eller lignende.