Oversikt over medlemmer og valgkomiteens innstilling

Onsdag 19. februar 2020 avholdes valgmøte for innskyterne, i Sandnes Sparebanks kantine i Havnespeilet kl 19:00.

Valgmøte for innskytere 19. februar 2020Oversikt over medlemmer og valgkomiteens innstilling:

Onsdag 19. februar avholdes valgmøte for innskyterne i Sandnes Sparebanks kantine i Havnespeilet kl 19:00.

Stemmeberettigede er kunder som har og i de seks siste månedene har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner.

Valgkomiteen består av representanter fra alle gruppene som er representert i bankens Forstanderskap. Komiteen består av leder Johan Wigestrand (egenkapitalbevisrepresentant), Ragnvald Nilsen (kommunestyrerepresentant), Joakim De Haas (ansatterepresentant) og Mette Moen (innskyterrepresentant).

 

Medlemmer valgt av innskyterne

Periode

Asbjørnsen, Jo Michael

2016 - 2019

Svanes, Tine

2016 - 2019

Wikstøl, Trond

2016 - 2019

Moen, Mette

2017 - 2020

Skår, Åge

2017 - 2020

Nordbø, Hanne

2017 - 2020

Rommetveit, Kjell

2018 - 2021

Anfinsen, Jan-Erik

2018 - 2021

Omland, Egil

2019 - 2022

Gjerde, Ørjan

2019 - 2022

Vararepresentanter

Periode

Bærheim, Bjørn

2017 - 2020

Mikalsen, Geir T.

2017 - 2020

Nordheim, Eli H.

2017 - 2020

På valg

Faste medlemmer

Periode

Asbjørnsen, Jo Michael

2016 - 2019

Svanes, Tine

2016 - 2019

Wikstøl, Trond

2016 - 2019

Valgkomiteens innstilling:

Asbjørnsen, Jo Michael

2020 - 2023

Svanes, Tine

2020 - 2023

Wikstøl, Trond

2020 - 2023

Kunder som ønsker å foreslå andre kandidater, skal oversende sitt forslag til e-post forstanderskap@sandnes-sparebank.no senest 22.01.20. Forslaget må inneholde en angivelse av kandidatens navn, adresse, alder og yrke.

Ingen kan avgi mer enn to stemmer; en som grunnlag for eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

Ved oppmøte på valgdagen må gyldig legitimasjon fremvises ved registering.

 

Har du spørsmål knyttet til valgmøtet – ta kontakt med Vilde Torsvoll på mobil 913 33 291 eller per e-post forstanderskap@sandnes-sparebank.no.


Link til lovLink til forskrift