Aarreberg har en bachelor fra BI, og jobber som autorisert finansiell rådgiver. Ansatt i banken siden 2007.
Aarreberg eier 3.315 egenkapitalbevis.