Ruud har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Stavanger. Hun har seks års erfaring som autorisert finansiell rådgiver fra Sparebanken 1 SR-bank. Ansatt i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank siden 2012 og jobber i dag som Cash Management ansvarlig BM. Ingunn Ruud er hovedtillitsvalgt i banken, nestleder i Finansforbundet i Eika Gruppen og styremedlem i Finansforbundet Region Rogaland. Medlem av styret siden 2020. Ruud eier 1.410 EK-bevis i Sandnes Sparebank.