Middelthon er utdannet siviløkonom, er autorisert finansanalytiker og har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole. Han kom til Den Gule Banken, Sandnes Sparebank etter sju år i SKAGEN Fondene, fem år som porteføljeforvalter og to år som risk manager. Før det jobbet han fire år som seniorkonsulent innen finansielle tjenester i Statoil. Middelthon tiltrådte stillingen som finansdirektør i april 2017 og er administrerende direktørs stedfortreder. Middelthon eier 29.185 egenkapitalbevis.