Kvia Hansen har utdannelse innen markedsføring fra BI. Han har ti års erfaring fra privatmarked i Nordea i Rogaland, bla.a. som kunderådgiver, filialsjef og områdeansvarlig innen personmarked med hovedfokus på nysalg. Han har også sju års erfaring som prosjektleder innenfor CRM og produktutvikling i markedsavdelingen i GE Money Bank.

Kvia eier 4.741 egenkapitalbevis.