Vi har et mål om 50 % kjønnsbalanse på alle ledernivåer

Kjønnsbalanse på alle ledernivåer                     Kvinneandel

Direktører:                                                          43 %

Mellomledere:                                                    46,7 %

 

Vi har et mål om minimum 70/30 kjønnsbalanse i avdelingen for kundeservice

Kjønnsbalanse i kundeservice

Alle i Kundeservice og dagligbank                      84,8 %

 

Vi skal ha én kandidat av hvert kjønn i alle sluttprosesser ved rekruttering

Det har vært en av hvert kjønn i 9 av 11 ansettelsesprosesser i 2022

 

Vi skal tiltrekke oss og holde på et stort mangfold når vi rekrutterer

Vi har hatt 11 utlyste stillinger i 2022 og 156 søkere.

Kvinneandelen har vært 54 %