Covid-19 situasjonen og FHIs retningslinjer krever at vi må ta noen ekstra hensyn ved gjennomføringen av valgmøte også i 2022. Blant annet må innskytere som ønsker å delta på valgmøte melde seg på til forstanderskap@sandnes-sparebank.no innen 11.02.2022 kl.16.00. Innskytere som melder seg på valgmøte vil få tilsendt informasjon om ytterligere smitteverntiltak rundt valgmøte.

Stemmeberettigede er kunder som har og i de seks siste månedene har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner.

Valgkomiteen består av representanter fra alle gruppene som er representert i bankens Forstanderskap.Komiteenbestår Johan Wigestrand (egenkapitalbevisrepresentant), Inger Lise Erga (kommunestyrerepresentant), Thor Eirik Gilje (ansatte representant) og Trond Wikstøl (innskyterrepresentant).

Medlemmer valgt av innskytere

 

 

Periode

Rommetveit, Kjell

 

 

2018 - 2021

Anfinsen, Jan-Erik

 

 

2018 - 2021

Omland, Egil

 

 

2019 - 2022

Gjerde, Ørjan

 

 

2019 - 2022

Asbjørnsen, Jo Michael

 

 

2020 - 2023

Svanes, Tine

 

 

2020 - 2023

Wikstøl, Trond

 

 

2020 - 2023

Moen, Mette

 

 

2021 - 2024

Skår, Åge

 

 

2021 - 2024

Nordbø, Hanne

 

 

2021 - 2024

 

 

 

 

Varamedlemmer

 

 

Periode

Bærheim, Bjørn

 

 

2021 - 2024

Mikalsen, Geir T.

 

 

2021 - 2024

Norheim, Eli Halvorsen

 

 

2021 - 2024

 

 

På valg

 

 

Faste medlemmer

 

 

Periode

Rommetveit, Kjell

 

 

2018 - 2021

Anfinsen, Jan-Erik

 

 

2018 - 2021

 

 

 

Valgkomiteens innstilling

 

 

Periode

Anfinsen, Jan-Erik

 

 

2022 - 2025

Norheim, Eli Halvorsen

 

 

2022 - 2025

 

 

Ingen kan avgi mer enn to stemmer; en som grunnlag for eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

Kunder som vil foreslå kandidater skal oversende sitt forslag til banken senest fire uker før valget. Forslaget skal inneholde en angivelse av kandidatens navn, adresse, alder og yrke, samt dersom kandidaten ikke er forslagsstiller selv, en erklæring fra kandidaten om at vedkommende er villig til å stille som kandidat og godtar at de ovennevnte opplysningene om vedkommende brukes til dette formål.

Juridiske personer kan foreslås som kandidat gjennom en angitt fysisk person som representant for den juridiske personen. Forslaget på kandidaten må i så fall inneholde tilsvarende opplysninger som for øvrige kandidater.

Stemmerett på vegne av juridiske personer utøves av signaturberettiget, eventuelt gjennom skriftlig fullmakt fra signaturberettiget. Dersom signatur bare kan utøves av flere personer i fellesskap, må fullmakten være signert av så mange som er nødvendig i henhold til selskapets signaturbestemmelser.

Dersom en fullmakt er gitt til forstanderskapets leder, utøves ved hans fravær fullmakten av stedfortredende møteleder, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i fullmakten.

Har du spørsmål knyttet til valgmøtet – ta kontakt med Gerd-Lovise Pedersen på tlf. 91619644 eller per e-post forstanderskap@sandnes-sparebank.no.

Link til lov

Link til forskrift