Illustrasjonsfoto åpen bok

Åpenhet i Den Gule Banken

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere.

Egen virksomhet
I Den Gule Banken, Sandnes Sparebank har vi gjort våre aktsomhetsvurderinger i flere år, og disse er omtalt i vår Bærekraftrapport.

Forretningspartnere
Vår bærekraftrapport for 2022 beskriver også hvordan vi håndterer menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold hos våre forretningspartnere. Den Gule Banken ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling for miljø, mennesker og artsmangfold også gjennom hvilke varer og tjenester vi kjøper inn. En egen innkjøpspolicy er vedtatt, og blir aktivt fulgt opp fra bankens side. Vi vil samarbeide med leverandører og tjenesteytere som imøtekommer våre krav og standarder.

Spørsmål
Har du spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger eller hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser fra omverdenen? Kontakt oss på e-post: aapenhet@sandnes-sparebank.no

 Les mer her : Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for perioden 1. juli – 31. desember 2022.