Nok et godt resultat for den gule banken!

Solid resultat og sterk vekst for Sandnes Sparebank


PRESSEMELDING
15. august 2019

Solid resultat og sterk vekst for Sandnes Sparebank

 

Resultat etter skatt ble 150,9 millioner kroner for første halvår 2019. Dette er en økning på 13,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

 

  • Vi leverer solide tall og banken vokser betydelig i det segmentet av markedet som vi har satt oss som mål å vokse i. Sandnes Sparebank vokser mer enn kredittveksten i personmarkedet og det betyr at flere nye kunder verdsetter våre produkter, vårt konsept og det vi legger vekt på, sier adm. direktør Trine Stangeland.

 

  • Vi er svært godt fornøyd med at den strategien vi har lagt virker og at flere velger oss som sin hovedbank. Aktiviteten innen bedriftsmarkedet er også god med flere nye kunder. I tråd med våre mål er dette bedrifter som i snitt har noe lavere engasjement enn historisk, fortsetter Stangeland.

Sandnes Sparebank har fått 1.390 nye kunder i løpet av første halvår i år.

 

  • Det høye aktivitetsnivået er selvsagt hoved-driveren bak de gode tallene. Vi har konkurransedyktige priser, god kostnadskontroll og lave tap. I tillegg bidrar allianse- partneren vår, Eika, med et godt resultat, sier finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon. Flere kunder velger spareprodukter og forsikringstjenester gjennom produktselskapene i Eika. I tillegg kan Aktiv Eiendomsmegling vise til et bedre halvår i 2019 enn i fjor. En solid og lønnsom bank er bra for både eiere og kunder. Eierne får utbytte og kundene får sin del av overskuddet via kundeutbytte, avslutter Middelthon.

 

 

Hovedpunkter januar - juni 2019

∞ Resultat etter skatt: 150,9 (137,2) millioner kroner.

∞ Rentemargin: 1,64 % (1,78 %).

∞ Rentenetto: 221,5 (233,2) millioner kroner.

∞ Andre driftsinntekter: 93,2 (86,7) millioner kroner.

∞ Driftskostnader: 132,5 (127,3) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 42,1 % (39,8 %).

∞ Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: 14,4 (22,8) millioner kroner.

∞ Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år: 10,7 % (10,1 %) etter skatt.

∞ Brutto utlånsvekst siste 12 mnd.: 3,5 % (2,3 %).

∞ Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 2,5 % (4,7 %).

∞ Ren kjernekapitaldekning: 16,2 % (16,3 %).

∞ Dersom hele overskuddet for første halvår 2019 hadde blitt inkludert i beregningen, ville ren kjernekapital vært 17,1 % for konsernet.

 

 

Hovedpunkter 2. kvartal 2019

∞ Resultat etter skatt: 94,4 (96,9) millioner kroner.

∞ Rentemargin: 1,66 % (1,76 %).

∞ Rentenetto: 113,4 (116,0) millioner kroner.

∞ Andre driftsinntekter: 62,1 (67,1) millioner kroner.

∞ Driftskostnader: 65,8 (63,4) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 37,5 % (34,6 %).

∞ Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: 6,9 (4,0) millioner kroner.

∞ Egenkapitalavkastning etter skatt siste kvartal: 13,6 % (14,3 %).

∞ Brutto utlånsvekst siste 3 mnd.: 0,8 % (1,2 %).

∞ Innskuddsvekst siste 3 mnd.: 3,2 % (3,7 %).

Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.

 

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Trine Stangeland, tlf. : 934 88 117
Viseadministrerende direktør/CFO Tomas Nordbø Middelthon, tlf. : 922 11 865