Etisk Bankguide 2019

Stina og Cecilie paa utdelingen

Sandnes Sparebank oppnår 61 % -score i Etisk Bankguide

Resultatene fra årets Etisk Bankguide er offentlige, og Sandnes Sparebank gjør et kjempebyks! Banken oppnår hele 61 % score – et resultat banken er svært godt fornøyd med. Du kan se hele oversikten hos Etisk Bankguide.

– Som lokalbank er det lett å tenke at vi med vårt lokale engasjement har samfunnsansvaret vårt på plass. Men, skal vi ta arbeidet med samfunnsansvar på alvor kreves det mye mer enn lokalt engasjement. Det berører alle deler av banken.

I året som har gått har vi satt i gang en større intern prosess. Alle avdelinger har bidratt, noe som har resultert i at banken har fått et mer bevisst forhold til sitt samfunnsansvar.  Sandnes Sparebank har ikke vært dårlig på samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Men, nå er vi mer bevisste og har fått på plass en del rutiner og dokumentasjon som viser at vi virkelig tar vårt samfunnsansvar på alvor. 

Det er Cecilie Kloster som sier dette. Hun er leder for samfunnsansvar i banken og ansvarlig for det arbeidet Sandnes Sparebank har gjort på dette området, inkludert rapporten «Samfunnsansvar og bærekraft».

– Som en ledende lokalbank er det helt nødvendig å ha høye ambisjoner for vårt samfunnsansvar. Vi mener at dette kommer til å bli viktigere i fremtiden, og vi tror at generasjoner som kommer etter oss, vil stille helt andre krav til samfunnsansvar, etikk og bærekraft, avslutter Cecilie Kloster, leder for samfunnsansvar i Sandnes Sparebank.

Les mer om hvordan vi jobber med samfunnsansvar i Sandnes Sparebank