Unge boligkjøperes viktigste spørsmål

Hvor mye kan jeg låne?

Det er spørsmålet som blir stilt i alle samtaler rundt boliglån. – Det er mange faktorer som påvirker hvor mye en kan låne i banken, sier Rikke Solheim.

Drømmen om egen bolig er sterk for de aller fleste. Men når er drømmen innenfor rekkevidde? Når kan en gutse på, låne penger og kjøpe drømmeboligen?

Betalingsevne og betalingsvilje
– Det to viktigste stikkordene her er betalingsevne og betalingsvilje. For å få lån til bolig må en ha en fast inntekt. Det er en forutsetning for at vi skulle kunne regne ut hvor mye en kan låne. Og så må en ha vilje til å betale de faste utgiftene et boliglån innebærer. En må vise at en er innforstått med ansvaret en tar på seg ved å låne penger, sier rådgiver Anita Vatne.

For å få lån i banken må en ha minst 15 % egenkapital. Egenkapital er kort forklart egne penger! Dette er nedfelt i Boliglånsforskriften og er et krav myndighetene har bestemt. For å få oppfylt kravet, finnes det ulike alternativ. Rådgiverne kan hjelpe til med å se på aktuelle løsninger og eventuelle langtidsplaner for å kunne oppfylle kravet på lengre sikt dersom en vil søke om lån i fremtiden. Det finnes også alternativer hvor foreldre kan bidra, dersom du ikke har spart opp nok egne penger. Ta kontakt med banken for en samtale, gjerne sammen med dine foreldre.

Men hvor mye kan en maksimal få låne?
- Tommelfingerregelen er at en kan låne 5 x inntekten, med fratrekk for evt. annen gjeld. 
- Studielån, billån, privat lån, forbruksgjeld teller også med i tommelfingerregelen.
- Selv om dette er en hovedregel, så vil andre faktorer påvirke hvor mye man kan låne. Eksempler på dette er bilutgifter, husholdningsutgifter, barn eller andre ting.
- Vår beste anbefaling er å ta et møte med banken din – ingen situasjon er lik!


Vi arrangerer Ung boligkjøper 14.mars! Pizza, brus og gode råd for deg som er ung og vurderer å kjøpe ditt eget sted. Noen ledige plasser!


Hvilken type bolig har du behov for?
Når en skal kjøpe den første boligen, er det mange ting en bør tenke nøye over.

– Pris og beliggenhet er de to viktigste faktorene når det kommer til valg av bolig. En bør også tenke nøye gjennom størrelsen – og sette dette opp imot hvor lenge en har tenkt å ha denne boligen. Det er også slik at en som regel får mer for pengene om en flytter litt ut av sentrumskjernen, sier rådgiver Rikke Solheim. Anita legger til:

– Og vurderer du borettslag, er det viktig å se hva totalkostnadene vil bli. Sjekk at borettslaget er veldrevet og få avdekket fellesgjeld, fellesutgifter og om det er planer om oppgraderinger i borettslaget som vil øke fellesgjelden. Borettslag kan ha lavt innskudd (prisen på borettslagsenheten), men høy fellesgjeld og felleskostnader. Se derfor alltid på hva den totale prisen er.

Bolig med utleiedel
Dersom man vurderer å kjøpe en bolig med utleiedel, kan dette være gunstig på flere måter Utleiedelen kan være et godt bidrag til å betale ned på lånet. 

– Har boligen en godkjent utleiedel og denne inntekten ikke må skattes av, vil du kunne få låne mer, sier de to rådgiverne.

Hva påvirker hvor lav rente en får?

I Norge har det i flere år vært rekordlave renter og gunstig for dem som har hatt mye i boliglån. Bankene er pålagt å legge inn en tenkt renteoppgang for alle lånetakere når størrelsen på lånet beregnes. Dette for at alle skal kunne klare å sitte med boligene sine en tid, også dersom renten blir satt opp.  Men hvilke faktorer kan en påvirke selv på hvor lav rente en kan få på boliglånet sitt?

– Det er i hovedsak fire forhold, sier Rikke:

- Hvor mye egenkapital du har
- Verdien på boligen
- Hvor lang tid du skal bruke på å betale ned
- Eventuell tilleggssikkerhet


Kan en bestemme selv hvor mange år nedbetalingstiden skal være?


– Ja, det kan du, men maksimalt 30 år. Hva som er den gunstigste nedbetalingstiden, vil variere ut ifra en rekke faktorer. Vi gir råd i sammen med kunden og ser på hva som er den beste løsningen ut fra nåværende situasjon og forventninger frem i tid.

– Du har altså mer å gå på om du velger kort løpetid – skulle noe uventet inntreffe, slik som uføre, samlivsbrudd eller arbeidsledighet så har man fordelen med at løpetiden kan forlenges. Dermed blir den økonomiske belastningen mindre pr mnd.

……Og så var det de andre utgiftene, da
Rådgiverne er opptatt av at lånetakeren skal være innforstått med at å eie sin egen bolig utløser en rekke andre faste utgifter en må ta med i budsjettet sitt. SIFO (Senter for velferds og arbeidslivsforskning) har et referansebudsjett som ofte brukes som et grunnlag.


– Vi hjelper mer enn gjerne kundene med å sette opp et godt budsjett de kan leve godt med, sier Rikke.

Kundeutbytte
Som en av to banker i Norge deler Sandnes Sparebank kundeutbytte. Kundeutbyttets størrelse har sammenheng med hvor stort bankens overskudd er. Ordningen ble innført i 2017, og i år vil kundene kunne få utbetalt dobbelt så mye.
– Har du 2 millioner i lån, ligger det an til at du får utbetalt hele 5000 kroner i årets utdeling. Forutsetningen for maks uttelling er at du har vært kunde hele 2018.
En familie med et lån på inntil 4 millioner, vil en kunne få hele 10000 i kundeutbytte! Det monner skikkelig og vi ser at ordningen med kundeutbytte gjør at mange velger å bli kunder hos oss, avslutter Anita og Rikke.