Grønt rammeverk

Sandnes Sparebank med grønt rammeverk

Sandnes Sparebank har som en del av vårt engasjement for bærekraftig strategi etablert et grønt rammeverk for utstedelse av senior og boligkredittobligasjoner. Etableringen av et grønt rammeverk er en del av bankens strategi for å styrke fokus på bærekraft både internt i organisasjonen og mot bankens kunder.

Midler under det grønne rammeverket vil bli brukt til å finansiere energieffektive- boliger og næringseiendommer, renovering av bygninger, fornybar energi, energieffektiviserende tiltak, bærekraftig landbruk og grønn transport . Det grønne rammeverket til Sandnes Sparebank har blitt vurdert og godkjent av Sustainalytics.

Nordea Norge har vært engasjert som grønn rådgiver for Sandnes Sparebank.

Grønn obligasjon