Grønn obligasjon

Sandnes Sparebank Boligkreditt AS med rammeverk for grønn obligasjon.

Sandnes Sparebank Boligkreditt AS med grønt rammeverk for bærekraftige boliger

Sandnes Sparebank Boligkreditt (“SSB”) har som en del av Sandnes Sparebank gruppens engasjement for bærekraftig strategi etablert sitt første grønne rammeverk. Etableringen av et grønt rammeverk er en del av bankens strategi for å styrke fokus på bærekraft både internt i organisasjonen og mot bankens kunder.

 

Midler under det grønne rammeverket vil bli brukt til å finansiere energieffektive boliger. Det grønne rammeverket til SSB har blitt vurdert og godkjent av Sustainalytics.

Swedbank Norge har vært engasjert som grønn rådgiver til Sandnes Sparebank Boligkreditt.

Grønn obligasjon