— Vi ønsker å leve «evig», bli gjeldfrie og at vi skal holde oss friske. Men vi må se realitetene i øynene og våge å ta opp de vanskelige spørsmålene. Hvordan vil du at familien din skal ha det om du dør? Hvis en dør eller blir alvorlig syk, er økonomiske bekymringer det siste en vil tenke på. En vil gjerne kunne beholde huset — og tap av inntekt berører hele familien. Derfor er det viktig å sikre seg mot akkurat det. Sannsynligheten er større for at man får kreft, enn at boligen brenner ned, og derfor er det viktig at en også har personforsikringene i orden, sier Mona Aadnøy Riska, leder forsikring i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank.

 

 

Viktig samtale om hvordan du vil ha det i fremtiden

 

Mona mener at en må ta opp disse spørsmålene, selv om de er ubehagelige.

 — Hvordan vil du at samboeren din skal ha det om du dør? Vil du at hun/han skal ha den samme økonomiske friheten som i dag? At barna skal kunne gå på den samme skolen, bo i den samme boligen og kunne delta på de samme fritidsaktivitetene? Hvor stort lån vil samboer/ektefelle klare å betjene dersom noe skjer deg? Bør hele eller deler av lånet innfris ved dødsfall? Er man godt forsikret, kan man bekymre seg litt mindre for fremtiden om den ene faller fra, sier hun.

Et scenario som enda flere burde være bevisste på, er alvorlig og/eller langvarig sykdom.

— Hvor stor del av inntekten er det viktig å ivareta, for at dere skal kunne betjene lånet på en god måte om dere skulle bli langtidssykemeldt? Uføreforsikring gjør at mange klarer å opprettholde omtrent samme levestandard, selv om alvorlig sykdom rammer. Når en blir langvarig syk, dekkes 12 måneder med 100% inntekt fra arbeidsgiver/NAV. 

Men fra den 13. måneden kommer den store overraskelsen. Da går en ned til 66 % av lønnen sin, og maksimal utbetaling fra NAV på ca kr 400 000,- med dagens satser.

Dette er et stort gap, der en mister inntekt, men utgiftene på lån og andre kostnader er det samme, påpeker Mona.

Med vår uføreforsikring kan en fortsette livet med én bekymring mindre! 

 

Hvorfor personforsikring

I motsetning til skadeforsikring som er pålagt dersom du eier hus eller bil, er personforsikring frivillig. Ved alvorlig sykdom, uførhet eller død, finnes det støtteordninger gjennom det offentlige trygdesystemet. Utbetalingene er likevel i de aller fleste tilfeller ikke store nok til at familien kan opprettholde den samme levestandarden som før.

— Tenk deg at den ene inntekten i familien faller bort og dere har et huslån sammen. Utgiftene i husholdningen vil være nesten de samme. Vil den gjenværende parten måtte selge huset? Så konkret må vi våge å tenke. Still deg selv spørsmålet; hvor mye må du ha utbetalt for å opprettholde dagens levestandard?

 

Barne- og ungdomsforsikring – er det vits i?

Forsikringen kan gi foreldre økonomisk mulighet til å tilpasse hverdagen slik at de kan være sammen med barnet om det oppstår alvorlig sykdom.

Mange tror det offentlige stiller opp i større grad enn det som er realiteten. Det er ingen selvfølge verken med lønn under barns sykdom, stønad til ombygging av huset eller behandling med nye metoder i utlandet. 

— Vår Barne- og ungdomsforsikring tar høyde for en rekke eventualiteter vi selvfølgelig aldri ønsker skal bli virkelige. Skulle det utenkelige skje, er det en rimelig forsikring, kun 197 kr per måned. I 2020 ble det utbetalt kr 25 mill på barneforsikringer fra Eika Forsikring, forteller Mona.

 

Kontakt oss på 51676700 og avtal et møte for å sikre at du har gode løsninger for deg og din familie om det verste skulle skje!

Les mer her:

Livsforsikring                   Kritisk sykdom                                 Barne-og Ungdomsforsikring