- Nå ser vi fram til å jobbe videre med å etablere den nye banken Rogaland Sparebank, sier Trine Stangeland, adm. direktør i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank. Vi gleder oss til å ta en større posisjon i Rogaland og vi er overbevist om vekst og nye muligheter i et større marked. 


- Vi er veldig fornøyd med at forstanderskapene har gitt oss grønt lys for den videre prosessen. Det er en god stemning i begge bankene og de ansatte er fornøyd med å være en del av en større bank, der en sammen prioriterer lokale arbeidsplasser, kulturbygging, kompetanse og ikke minst nærhet til kundene, sier Bjørn Tjensvold adm. banksjef i Hjelmeland Sparebank. 

Rogaland Sparebank har ambisjoner om å bli den ledende lokale sparebanken i Rogaland. Markedsområdet vil omfatte Ryfylke og Nord Jæren, med et befolkningsgrunnlag på rundt 300.000 personer. Markedsområdet favner et bredt og godt næringsliv, også næringsliv knyttet til energihovedstaden og Matfylket Rogaland. Konsernet Rogaland Sparebank får 183 ansatte hvorav 151 skal jobbe i Rogaland Sparebank og 32 ansatte skal jobbe i Aktiv Eiendomsmegling.  Bankens forvaltningskapital blir i underkant av 39 milliarder kroner.

- Rogaland Sparebank har vi sterk tro på. Vi har klare vekstambisjoner og sammen blir vi relevante for flere personkunder og bedriftskunder. Vi skal ta ut synergier i vekst, sterkere fagmiljøer og lavere eksterne kostnader, og vi har stordriftsfordeler med Eika i ryggen, fortsetter Stangeland

- Dette blir en bedre, bredere og mer kraftfull bank, både for kunder, ansatte, eiere og samfunn, avslutter Bjørn Tjensvold

Sammenslåingen er fortsatt betinget av godkjennelse fra offentlige myndigheter.