– Banken vokser og tar solide markedsandeler, i begge kundesegment. Stadig flere velger Den Gule Banken som sin hovedbank og totalveksten er på hele 9 %. Dette er betydelig høyere enn markedsveksten. Det er også hyggelig å få tilbakemelding fra bedriftskundene at de aldri tidligere har vært mer fornøyd med banken sin, legger Stangeland til

Hjelmeland Sparebank og Sandnes Sparebank har vedtatt å fusjonere i løpet av 2024 under navnet Rogaland Sparebank. Fusjonen er vedtatt av begge bankene og avventer kun godkjenning fra myndighetene. Fusjonen vil styrke banken og utvide markedsområdet til også å omfatte Ryfylke. Ryfylke er en spennende vekstregion og en naturlig utvidelse av eksisterende markedsområde for Sandnes Sparebank. Hjelmeland Sparebank har 25 ansatte og en forvaltningskapital på 4,2 mrd som blir en del av Rogaland Sparebank.

– Vi gleder oss til å bli Rogaland Sparebank. Vi ser fram til å jobbe mer aktivt i Ryfylke og til å bli bedre kjent med både kolleger og kunder. Vi har mål om å bli sterkere sammen.  Som større bank i Ryfylke vil vi være mer relevant for flere kunder. Vi har veldig tro på lokalbank-konseptet, det å være tett på kundene, svare raskt og hjelpe når kundene trenger det og å bistå med råd der det er ønskelig. Og det å være til stede der det skjer, sier Stangeland

– For flere av bankens kunder har det siste året vært krevende med stadig økte renter. Vi er glade for at rentetoppen forhåpentligvis er nådd og at vi kan forvente lavere renter i tiden framover. Det vil være bra for folk flest og vil være bra for videre utvikling av det lokale næringslivet, fortsetter Trine Stangeland – Derfor er vi stolt over å kunne dele når det går bra i banken. Banken deler overskuddet og styret foreslår et utbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis, i tillegg går 89 millioner tilbake til lokalsamfunnet som banken er en del av i form av 77 millioner kroner til kundene og 12 millioner til samfunnsnyttige gaver, sier Stangeland til slutt

– Styret foreslår at vi deler ut kundeutbytte for syvende året på rad, og det er vi veldig fornøyd med!  Når det går bra for banken skal det også gå tilbake til kundene. Det betyr at en familie med 4 millioner kroner i lån og 50.000 kroner i innskudd kan få utbetalt ca kr 10.000 kroner i kundeutbytte. * Har denne familien vært kunde alle disse syv årene, har de fått ca kr 60.000 i kundeutbytte og rett inn på konto. Å gi tilbake til samfunnet vi er en del av er viktig del av det vi driver med, sier Tomas Nordbø, CFO i Den Gule Banken

-Banken har lave tap til tross for urolige finansmarkeder og makroøkonomisk usikkerhet. Vi har solid kompetanse, fornøyde kunder, en konkur­ransedyktig kostnadsbase, god inntjening og god soliditet. Banken er godt rigget for lønnsom vekst og har blant annet iverksatt en ytterligere satsning for å ta en sterkere posisjon i det lokale markedet, avslutter Nordbø