Økningen i resultatet er forklart med god vekst, økte andre driftsinntekter og tilbakeføring av tap.

– Jeg er godt fornøyd med at banken fortsetter den gode trenden. Jeg er også godt fornøyd med prestasjoner og resultater så langt i år, sier administrerende direktør Trine Stangeland.

– Når det gjelder ikke-finansielle mål er omdømmet styrket og kundetilfredsheten har økt både i Personmarkedet og Bedriftsmarkedet. I tillegg er kompetansen løftet. Vi erfarer også at vi i større grad enn tidligere er attraktive i arbeidsmarkedet, fortsetter Stangeland.

Det er god aktivitet i regionen og både eksisterende og nye bedriftskunder melder om økt aktivitet og nye prosjekter. Det samme gjør eiendomsmeglerforetaket vårt, Aktiv.

– Utlånsveksten er god og det er spesielt gledelig at utlånsvolumet i Bedriftsmarkedet øker og at vi kan ønske flere, nye kunder velkommen. Vi tar fortsatt markedsandeler i personmarkedet og den nye satsningen i Stavanger begynner allerede å gi resultater, legger Trine Stangeland fornøyd til.

– Kundene gir oss tilbakemeldinger om at de er godt fornøyd og undersøkelsene våre viser en stigende kundetilfredshet. Vi får positive tilbakemeldinger på det vi vi tilbyr kundene, for eksempel kundeutbytte, god og personlig kundeservice, at vi gir rask respons og ikke minst at kunder som ønsker det får egen rådgiver. Det betyr noe at du har en rådgiver som kjenner deg, legger Trine Stangeland til.

– Kredittkvaliteten i banken er god og den har vært i bedring de siste årene. Vi har et mislighold som er på et historisk lavt nivå, sier finansdirektør Tomas Nordbø Middelthon.

–  Banken har god kostnadskontroll og vi er godt skodd til å ta en enda sterkere posisjon i det lokale markedet, avslutter Middelthon.