– Sandnes Sparebank har over tid hatt en fin utvikling, og leverer et godt første kvartal. Det er spesielt gledelig at banken har vekst både i person- og bedriftsmarkedet, sier administrerende direktør Trine Stangeland.

Innen personmarkedssegmentet har banken både i 2019, 2020 og inn i 2021 hatt en positiv utlånsvekst og tatt markedsandeler. Banken har også i første kvartal 2021 hatt en solid utlånsvekst innen bedriftsmarkedssegmentet. Det har vært en bevisst satsning.

– Vi erfarer at vår profil, tilstedeværelse og kjennskap til det lokale markedet bidrar positivt. Vi tar beslutningene her, noe som betyr at vi kan snu oss fort rundt og gi rask tilbakemelding til både personkunder og bedriftskunder. Dette verdsettes av kundene, fortsetter Stangeland.

– Vi får også mange gode tilbakemeldinger på at kundene får sin egen personlige rådgiver, de setter pris på at vi har kundeutbytte og i tillegg fremheves god kundeservice, legger Trine Stangeland til.

– Det er bra at banken leverer stabilt gode resultater over tid; stabil vekst, stabile kostnader og lave tap. Selv om vi fortsatt står midt i en global pandemi opplever banken at situasjonen for flere av bankens kunder er mer avklart, og at mange nå klarer seg bedre enn hva vi fryktet for ett år siden, sier viseadministrerende direktør Tomas Nordbø Middelthon.

Sandnes Sparebank er godt posisjonert i markedet og forventer vekst i utlån også framover, både innenfor privat- og bedriftsmarkedet. Banken har solid kompetanse, fornøyde kunder, en stabil kostnadsbase, god inntjening og god soliditet. I tiden framover vil bærekraft implementeres som en viktig del av den ordinære virksomheten. Digitalisering blir også et prioritert område. Dette blant annet for mer effektiv intern drift og for å sikre enda bedre kundeopplevelser.

– Sandnes Sparebank er godt rigget for lønnsom vekst og står styrket til å ta en sterkere posisjon framover for å bidra til videre økonomisk vekst i Rogaland, avslutter Middelthon.

Hovedpunkter for 1. kvartal 2021:

Resultat etter skatt; 70,6 (32,7) millioner kroner.

Rentemargin; 1,55 % (1,73 %).

Rentenetto; 111,2 (124,1) millioner kroner.

Andre driftsinntekter; 27,5 (-4,1) millioner kroner.

Driftskostnader; 71,2 (66,5) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 51,3 % (55,5 %).

Nedskrivninger og tap på utlån og garantier; -23,0 (20,3) millioner kroner.

Egenkapitalavkastning etter skatt siste kvartal; 9,9 % (4,7 %).

Brutto utlånsvekst siste 3mnd; 1,5 % (1,6 %).

Innskuddsvekst siste 3mnd; 2,7 % (-1,2 %).

Ren kjernekapitaldekning ble 17,3 % (16,1 %). (inkl. innkonsolidert andel i
   samarbeidende gruppe)

Dersom hele overskuddet for årets første kvartal hadde blitt inkludert
   beregningen, ville ren kjernekapital vært 17,7 % for konsernet.

   * Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Trine Stangeland, tlf. : 934 88 117
Viseadministrerende direktør/CFO Tomas Nordbø Middelthon, tlf. : 922 11 865