Sjøen, fjellet eller kanskje skogen?

Hvor kan du tenke deg å ha hytte? Et hyttekjøp er en stor investering og man må derfor tenke godt over hva som er viktigst for deg og din familie. Beliggenhet, solforhold, turterreng, muligheter for båtplass, parkeringsplass, jakt- og fiskeforhold, nærhet til skiløype og skibakke... Hvor liker du deg best?

 

Vil hytten gi deg økonomisk stress?

En hytte skal være en friplass og ikke gi deg økonomisk stress. Tenk derfor i forkant over alle utgiftene som følger med hyttedrømmen. Lån med pant i hytte er ofte noe dyrere enn lån med pant i bolig og mange velger derfor å låne opp på boligen om det er mulig. Når du eier en hytte selv, må du også ta med alle de andre utgiftene i det totale regnestykket. Forsikring, strøm, vedlikehold, brøyting, eventuelle festeutgifter og eiendomsskatt, – og kanskje internett til ungene? Vi i banken kan hjelpe deg med å få en oversikt over utgiftene som er knyttet til å eie en hytte, samt sette opp månedlig budsjett.

 

Hva bør være på plass før man kjøper hytte?

De aller fleste av oss prioriterer kjøp av bolig og bil foran hyttekjøp. Vi ser at de som kjøper hytte ofte har eid bolig i flere år og opparbeidet seg egenkapital i boligen eller via annen sparing. I Norge har vi en egen forskrift (Boliglånsforskriften) som regulerer hvor mye egenkapital man må ha for å kunne kjøpe bolig og hytte. 15 % av kjøpesummen er et minimum av det som kreves i egenkapital for både bolig og hytte. Vi anbefaler likevel noe mer egenkapital i forbindelse med hyttekjøp for å unngå høy gjeldsbelastning og risiko for verdifall i bolig- og hyttemarkedet. Dersom du mangler egenkapital i egen bolig eller oppsparte midler, kan banken hjelpe deg med å lage en spareplan. Banken kan regne ut hvor mye frie midler du har igjen ved slutten av måneden og ut fra dette estimere hvor lenge du må spare for å oppnå drømmen din. Hvordan du sparer til hytten kan være avgjørende for hvor lenge du må spare. En må også vurdere om inntekten er stor nok til å betjene allerede eksisterende utgifter – og de nye utgiftene som kommer som følge av hyttekjøpet. I tillegg skal ikke total gjeld overstige fem ganger husholdningen sin inntekt.

 

Kjøpe sammen med venner eller familie?

Kjøper du sammen med noen, vil utgiftene dine halveres. Hyttekjøp sammen med familie eller venner har blitt mer og mer aktuelt ettersom delingsøkonomien har kommet sterkere inn i samfunnet. Det kan være godt å dele både på utgiftene og vedlikeholdet. Vedlikeholdsarbeidet som kreves på en hytte er ofte mer tidkrevende enn mange ser for seg. Kjøper en sammen med noen, er det viktig å ha gode og tydelige avtaler som gjør at samarbeidsklimaet mellom partene som eier hytten fungerer godt. Hvem skal bruke hytten i fellesferien? Hva skjer om noen ønsker å selge seg ut av hytten?  Hva om noen får problemer med å betjene utgiftene? Hva om den ene parten vil bytte kjøkken og den andre synes det fungerer greit?  Dette er eksempler på spørsmål man bør stille seg – og regulere i en avtale.

 

Leie hytte for en periode for å teste hyttelivet?

Dersom du er usikker på om hyttelivet virkelig er noe for deg og din familie, kan leie av hytte over en periode eller på åremål være aktuelt. Det samme gjelder dersom du på nåværende tidspunkt ikke kan ta på deg en stor økonomisk forpliktelse, men likevel ønsker å kjenne på hyttedrømmen. På denne måten kan man teste ut om en hytte ved sjøen, på fjellet eller inne i skogen er det man hadde sett for seg. Vi har flere kunder som gjort dette og sitter igjen med gode erfaringer. Noen slår hyttedrømmen fra seg, mens andre finner ut at de ønsker å kjøpe sitt eget sted.

 

Alternativer?

I Norge er vi utrolig heldige som har Turistforeningen som et godt alternativ. For rett over tusenlappen får dere et familiemedlemsskap, som gir tilgang til over 500 hytter over hele landet. En veldig lav terskel for å teste ut om familien trives i fjell og natur. Alternativ til Turistforeningen er også inatur.no som eies av blant annet Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

 

Behov for råd?

Vi ser at mange har behov for rådgivning og en sparringspartner i forbindelse med investeringer som vil påvirke privatøkonomien. Vi tar på alvor at alle er forskjellige og at det trengs skreddersydde råd. Det får du hos oss i Sandnes Sparebank. Vi er en bank for livet.