Etisk bankguide 2020

Hvert år rangeres en rekke norske banker på etikk og bærekraftighet.

God score i Etisk bankguide!

I dag ble resultatene i årets Etisk bankguide lagt fram og enda en gang har vi forbedret oss. Vi får en score på hele 75 %.

 

– Vi har jobbet målrettet med bærekraft over flere år i banken, og det er positivt at det gjenspeiles i kåringen til Etisk Bankguide. Vi klatrer videre, og vi er svært godt fornøyde med å oppnå hele 75 %, sier Tove Linn Bjørnå, leder for bærekraft og virksomhetsstyring.

 

Bærekraft er en av seks grunnpilarer i Sandnes Sparebank sin strategiplan for 2021 til 2024, og det er viktig at banken drives på en etisk og bærekraftig forsvarlig måte. Vi har kommet et godt stykke videre i løpet av 2020 mot målene vi har satt oss for bærekraftig drift. Blant annet har vi øremerket en andel av gavefondsmidlene til formål som skal bidra positivt til omstillingen til et lavutslippssamfunn. Videre kan vi fra i år tilby grønne utlånsprodukter, som blant annet grønt landbrukslån og grønt boliglån.

– Etisk bankguide har vært med å sparke oss i gang
– Jeg mener Etisk bankguide har vært nyttig for norsk finansbransje. Kåringen har vært som en drivkraft for å sparke oss i gang og få oss videre i arbeidet med bærekraft. Men nå opplever jeg at bransjen er vel så relevante i vår tilnærming til bærekraftig drift som det undersøkelsen tilsier. Vi må huske på at Etisk bankguide er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, og kartleggingsmetoden og evalueringen er den samme i så å si alle land. Men utfordringene er ikke de samme i ulike deler av verden eller for selskaper av ulik størrelse og kompleksitet, og nødvendige prioriteringer og tiltak vil derfor variere.Vi scorer lavt på likestilling fordi vi ikke setter ulike minimumskrav til kvinneandeler i ledergruppen til våre bedriftskunder. Vi har flere enkeltmannsforetak og små bedrifter som kunder, hvor det ikke er hensiktsmessig å sette denne type kriterier, og som vi mener heller ikke utgjør et problem med tanke på likestillingsarbeid i Norge eller internasjonalt. Undersøkelsen setter også krav til ekskludering av enkelte utsatte bransjer. Men det er et dilemma å kategorisk ekskludere fossile bransjer i vår region, fremfor å bidra med finansiering av tiltak for å drive bransjen i en fornybar og bærekraftig retning, sier Bjørnå.

– Vi oppfordrer Etisk Bankguide til å tilpasse sin undersøkelse til relevante forhold, slik at det gir et mer korrekt bilde av hvordan vi arbeider med bærekraft, og hva som er av størst betydning for å sikre nødvendig omstilling i det enkelte land.

– Gledelig at mange banker er så bevisste

Bjørnå mener likevel Etisk bankguide gjør mange banker mer bevisste på hvordan de opererer.

– Det er gledelig å se at så mange banker scorer godt på Etisk Bankguide sin evaluering, og at resultatene stadig blir bedre år for år. Det er en god indikasjon på at vi som bransje er bevisst vårt ansvar for å drive næringsvirksomhet og samfunnet vi opererer i i en stadig mer energieffektiv og bærekraftig retning. Norsk finansbransje har kommet langt og er i stadig utvikling for å sikre bærekraftig drift, og det er vi stolte av.

Se resultatene og hvordan de ulike bankene scorer i Etisk Bankguide 

 PS! Sandnes Sparebank er med i Eika Alliansen og de siste årene har bærekraft blitt satt høyt på agendaen i Eika. I en stor undersøkelse gjort av Norsk Bærekraftsbarometer ble Eika kåret til best i klassen blant alle bankene. Du kan lese mer på eikas sider.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft i vår bank