Pressemelding 11. februar 2021

Trine Stangeland og Tomas Nordbø Middelthon

Godt resultat og sterk vekst i et utfordrende år

For året 2020 ble resultatet før skatt 310,9 millioner kroner og etter skatt 260,7 millioner kroner.

– Selv om resultatet er 16,3 millioner kroner svakere enn 2019, er vi godt fornøyd. 2019 var bankens beste år noensinne, mens året 2020 har vært utfordrende med pandemi og mye usikkerhet. Det til tross, leverer banken et sterkt resultat, sier adm. direktør Trine Stangeland.

– Vi er imponert over hvordan kundene våre har snudd seg og klart seg bedre enn forventet gjennom denne krevende tiden. Vi er også stolte over våre ansatte som har vært engasjerte og tett på kundene våre selv om de store deler av året har jobbet fra hjemmekontor, fortsetter Stangeland.

– I 2020 opplevde vi at Norges Bank satte ned styringsrenten fra 1,5 % til 0,0 % i løpet av mars/april. Sandnes Sparebank valgte å sette ned sine utlånsrenter raskere enn normalt. Dette var viktig og bra for kundene våre, men medførte en reduksjon i renteinntektene til banken, sier viseadministrerende direktør Tomas Nordbø Middelthon.

– Sandnes Sparebank er en solid og lønnsom bank. Rekordvekst i utlån til personkunder, stabile kostnader, lave tap og gode bidrag fra eierandelen i Kjell Haver Regnskapsservice AS, Aktiv Eiendomsmegling AS og utbytte fra Eika-alliansen bidrar til det gode resultatet, avslutter Middelthon.

– Vi har satt av 195,5 millioner kroner til utbytter, som vil utbetales i fjerde kvartal i år hvis forholdene tillater det: kundeutbytte for fjerde gang til personkunder og bedriftskunder, egenkapitalbeviseiere og til samfunnet i form av gaver fra bankens Gavefond, avslutter adm. direktør Trine Stangeland.

Kvartalsrapport 4. kvartal 2020

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2020

Sandnes Sparebank er solid og godt kapitalisert innenfor alle kapitalkrav. Derfor planlegger styret å utbetale et utbytte for året 2020 til eiere, kunder og bankens gavefond, dette innenfor vedtatt utbyttepolicy (50 %-75 %). Utbetalingen er planlagt i fjerde kvartal 2021 forutsatt forsvarlige markedsforhold og at myndighetene tillater det.  Det er avsatt 195,5 millioner kroner (75 %) til utbytte fordelt med hhv 124,4 millioner kroner til EK-beviseiere, 61,1 millioner kroner til kundeutbytte og 10 millioner kroner til Sandnes Sparebanks Gavefond.

Utbetaling av kundeutbytte for året 2020 blir på omtrent samme nivå som for 2019. Dette er eksempler fra i fjor: En familie med to voksne med 4 millioner kroner i lån og kr 50.000 i innskudd fikk utbetalt kr 9.112. En person med 1 million kroner i lån eller innskudd fikk utbetalt kr 2.250. Har disse vært kunder i banken de siste fire årene, og hatt det samme beløpet i lån og/eller innskudd, er totalt kundeutbytte henholdsvis ca kr 32.450 og ca kr 8.000.

 

Hovedpunkter for året 2020:

  • Resultat etter skatt: 260,8 (277,1) millioner kroner.
  • Rentemargin: 1,64 % (1,72 %).
  • Rentenetto: 469,6 (475,8) millioner kroner.
  • Andre driftsinntekter: 135,0 (140,6) millioner kroner.
  • Driftskostnader: 269,0 (269,5) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 44,5 % (43,7 %).
  • Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: 24,7 (13,5) millioner kroner.
  • Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år: 9,0 % (9,6 %) etter skatt.
  • Brutto utlånsvekst siste 12 mndr: 4,9 % (2,5 %).
  • Innskuddsvekst siste 12 mndr: 0,8 % (5,2 %).
  • Ren kjernekapitaldekning (inkl. innkonsolidert andel i samarbeidende gruppe) ble 17,8 % (17,5 %).

Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.

 

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Trine Stangeland, tlf. : 934 88 117
Viseadministrerende direktør/CFO Tomas Nordbø Middelthon, tlf. : 922 11 865

Flere tall og link til resultatfremleggelsen (streaming 11. februar kl, 14.00) finner du her