Koronautbruddet gir store utfordringer for oss alle

Sandnes Sparebank ønsker å være en solid og behjelpelig samarbeidspartner

Vi setter ned rentene med inntil 1 %!

Ett av virkemidlene for å få bukt med dette viruset, er karantene og nedstenging. Det er tiltak som har vist seg å være effektive i andre land. Men samtidig gir tiltakene utfordringer mange områder og mer eller mindre stillstand i økonomien.

Sandnes Sparebank ønsker å være en solid og behjelpelig samarbeidspartner i både gode og utfordrende tider. Vi vil gjerne hjelpe både privatkunder og bedriftskunder med tiltak som kan gjøre de økonomiske bekymringene mindre.Våre rådgivere er klar til å gi råd og til å bidra med sin kompetanse for å hjelpe til i denne krevende situasjonen. Vi kan også bistå hvis du har spørsmål om sparing i fond og innskudd.

Av konkrete krisetiltak vil tilby avdragsutsettelse på lån og vi vil vurdere kredittrammene for våre bedriftskunder. Vi setter også ned lånerentene med totalt inntil 1 % (se pressemelding under) etter to rentenedsettelser i løpet av noen en uke.

 

Hver enkelt kunde vil i løpet av 1-2 uker få beskjed i nettbanken sin om ny rentesats og nytt terminbeløp. Endringen fra den første rentenedsettelsen vil ha effekt fra 1. april, og den andre rentenedsettelsen fra 15. april.

Regjeringen melder søndag kveld om at det opprettes et krisefond på 100 milliarder kroner. Denne ordningen vil hjelpe bedrifter i krise med likviditet til å klare seg bedre gjennom disse krevende tider.

Sandnes Sparebank er en av Norges mest solide banker, vi er godt rigget til å bistå nå når det stormer.

Ta kontakt med rådgiveren din eller send en e-post eller en melding i mobilbanken/nettbanken hvis du vil ha hjelp av oss.

På vegne av HELE Sandnes Sparebank; vi er her for DERE og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe. Ta vare på hverandre.

 

 

Pressemelding 23. mars 2020:

Sandnes Sparebank setter ytterligere ned rentene etter Norges Banks siste justering av styringsrenten. Rentenedsettelsene vil totalt utgjøre inntil 1,0 prosentpoeng.

– Sandnes Sparebank er opptatt av å være en god samarbeidspartner i både gode og krevende tider. Før helgen justerte Norges Bank styringsrenten ned ytterligere og selv med svingende og usikkert pengemarked, velger vi å justere betingelsene for personkunder med boliglån og lån til bønder med inntil 1,0 prosentpoeng – inntil 0,5 prosentpoeng som meldt tidligere og i tillegg inntil 0,5 prosentpoeng som følge av den siste beslutningen fra Norges Bank, sier adm. direktør Trine Stangeland.

– Vi må på lik linje som andre bidra til å holde hjulene i gang, og vi ser på denne rentenedsettelsen som en del av bankens ansvar og bidrag til det store dugnadsarbeidet som nå foregår på flere områder. Vi som bank er en viktig samfunnsaktør og vi må sørge for forutsigbarhet til våre kunder i den krevende tiden vi nå står i, legger Stangeland til.

– I Sandnes Sparebank ønsker vi å hjelpe kundene slik at de økonomiske bekymringene blir mindre. Både personkunder og bedriftskunder kan søke om å få innvilget avdragsutsettelse med inntil seks måneder. Hittil i år er det om lag 500 personkunder som har søkt om å endre forhold knyttet til boliglånet sitt. Vi vil også vurdere bedriftenes kredittrammer, avslutter Trine Stangeland.

Beste boliglånsrente etter rentejusteringen blir til Boliglån Ung med 1,95 % nom. rente.

For eksisterende boliglånskunder gjelder nye lånebetingelser for den første rentenedsettelsen fra 1. april og for den andre rentenedsettelsen gjelder nye lånebetingelser fra 15. april.

For nye boliglånskunder gjelder nye betingelser fra 25. mars 2020.                                                                                                                                                                                                                                             

Bankens lånekunder vil få melding i nettbanken sin om hvordan denne endringen vil påvirke deres lån med ny rentesats og nytt terminbeløp.

Sandnes Sparebank vil også sette ned betingelsene på innskudd med inntil 1,0 prosentpoeng.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trine Stangeland, adm. direktør - telefon 934 88 117

Erik Kvia Hansen, direktør Personmarked - telefon 908 87 458