Resultat etter 2. kvartal 2020 lagt fram

Koronaen påvirket også var virksomhet. Samtidig kan vi melde om rekordvekst for privatmarkedet.
Adm dir Trine Stangeland

Godt resultat etter en krevende periode

– Selv om koronaen har hatt innvirkning også for oss, er det mye positivt å melde om.

Torsdag 13. august la vi fram resultatet for første halvår 2020 og selv om koronaen har hatt innvirkning også for oss, er det mye positivt å melde om.

– Generelt går det bra med banken. I privatmarkedet tar vi markedsandeler og kan vise til en rekordvekst som er tre ganger så høy som kredittveksten i markedet.. Vi har vekst i antall bedriftskunder, men utlånsporteføljen har gått noe ned som følge av at vi over en periode har bygget ned store bedriftsengasjement.

–Sandnes Sparebank har de siste årene bevisst jobbet med å bygge ned risikoen og det får vi igjen for nå og utlånsporteføljen er mer solid enn noen gang.

Vi erfarer også at tapskostnadene våre er lavere som følge av korona enn det andre banker i vårt markedsområde her, sier administrerende direktør Trine Stangeland.

Banken har de siste årene kunnet vise til en god underliggende drift, med stabile kostnader og vekst i inntekter. Sandnes Sparebank opplever også en betydelig økning i kundetilfredshet.

– Både privatkunder og bedriftskunder verdsetter at de har egen rådgiver, at vi er tett på, har korte beslutningsveier og at vi er lokalt til stede. Jeg er stolt over mine dyktige kolleger i banken. Jeg vil benytte anledningen til å rose mine kolleger i banken for i en ekstraordinær situasjon å holde hodet kaldt, stå på og for å gjøre det de kan både for bankens kunder og sine kolleger.

Hva definerer at det går bra med banken?

– Vi har mange interessenter som bank og de som følger oss vil være opptatt av ulike måleparametere. Eierne våre er opptatt av egenkapitalavkastning og utbytte, altså lønnsomhet. Kundene våre er opptatt av dyktige rådgivere, raske og riktige beslutninger for den enkelte, kundeutbytte, produkter og betingelser. Lokalsamfunnet er opptatt av hvordan banken tar samfunnsansvar og bidrar til verdiskapning lokalt. Så det spørs hvem du spør, smiler Trine.

Korona påvirket også vårt resultat

Pandemien stengte ned landet i mars og både privatpersoner og bedrifter fikk raskt merke følgene på kroppen. Men i hvor stor grad er dette kvartalsresultatet påvirket av korona?

– Rentemarginen er lavere siden vi satte ned renten raskt, og tre ganger, for å bidra til å holde hjulene i gang. Vi gjorde det for å ta vår del av samfunnsansvaret i en særs krevende situasjon. Det betydde lavere inntekter for banken, men vi valgte likevel å gjøre det.

Da det sto på som verst, ga vi avdragsutsettelse til mer enn 700 privatkunder og våre ansatte var i dialog med flere kunder enn noensinne. Mange opplevde at vi var en viktig støttespiller i en utfordrende tid. Bedriftskundene våre ble også i større eller mindre grad rammet av nedstengningen. Men med avdragsutsettelse og statsgaranterte lån klarte vi å hjelpe kundene over kneika.

Lave renter – hva er smart?

For tiden er boliglånsrentene svært lave. Men er det smartest å betale mer ned på lånet, eller spare mer? Og hvordan skal en spare? Trine kan kun gi generelle råd.

– Først vil jeg anbefale å sette av like mye penger totalt sett (til renter, avdrag og sparing) som tidligere selv om renten nå er lavere, dersom en har mulighet for det. Det er alltid vanskelig å gi råd på generell basis, men historisk har det vist seg at sparing i aksjefond gir større avkastning enn sparing på konto.

Hun sier at hvorvidt en bør øke avdrag eller øke sparing, kommer an på den enkeltes situasjon. Men dersom en har lav rente på lån, god egenkapital, og god og stabil inntekt, kan det lønne seg å øke spareandelen i aksjefond.

– Mitt aller beste råd er derfor å ta kontakt med rådgiver for å få personlig rådgivning som passer akkurat deg. Våre rådgivere har kompetansen og erfaringen som trengs, sier Trine.

Du kan lese alle detaljer fra kvartalsrapporten som ble lagt fram 13. august her