Krisepakker fra myndighetene

I disse krevende koronatider har staten kommet med flere tiltak. Sammen kan vi finne ut om din bedrift kvalifiserer til statsgarantert lån.

Statsgaranterte lån og kontantstøtte til næringslivet

Magnar Oanes, Turid Hamre og resten av Bedriftsmarked er klare for å bistå deg dersom du har spørsmål om statsgarantert lån.

Statsgaranterte likviditetslån

Dette er en ordning rettet mot næringslivet hvor staten garanterer for nye likviditetslån du som bedrift søker hos oss. Garantiordningen er forlenget en rekke ganger gjennom pandemien og er nå ytterligere forlenget til ut juni 2022.

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien.

Slik søker du

Vi mottar søknader på e-post til statsgarantertlan@sandnes-sparebank.no

Vennligst skriv «Søknad om statsgarantert lån» i emnefeltet og du må legge ved følgende:

denne siden finner du oppdatert informasjon om alle støtteordninger og økonomiske tiltak for næringsliv og kultur i forbindelse med koronasituasjonen