Privatøkonomi og bedriftsøkonomi på ett sted

Når du er eier eller leder for en bedrift og økonomien i bedriften og privat henger tett sammen, kan det være godt å samle alt hos én rådgiver. En som ser helheten i økonomien din.

Samle alt på en plass

Vi har egne rådgivere for deg som eier eller leder en bedrift. Rådgiverne våre hjelper deg å se helheten og ta de gode økonomiske beslutningene.
"Privat i bedrift" er samlokalisert med bedriftsrådgiverne og sammen forstår vi helheten i din økonomi, med korte beslutningsveier, dyktige rådgivere og lokal forankring – alt på samme sted.