Nina er konsernleder for Naboen – et selskap som har bygd seg opp til å bli et av landets største på utleie av maskiner og utstyr. To ganger har de blitt kåret til Europas beste utleieselskap.

For Naboen er de ansattes trivsel svært viktig. Selskapet bruker mye ressurser på å bygge en sterk bedriftskultur, og jobber systematisk for at de ansatte skal trives.
– Det er avgjørende for utviklingen av selskapet å bygge en kultur basert på sunne og gode verdier. Naboen jobber systematisk med at alle som er i kontakt med oss skal få en god opplevelse. Nabokulturen har blitt en stor del av vårt varemerke, sier Nina.

I løpet av de siste 13 årene har veksten vært stor, og selskapet har etablert seg flere steder i Norge. Nina forteller at det kan være krevende med nyetableringer, og at banken har alltid stilt opp for dem.

- Vi har tett dialog med Stig, og han svarer meg alltid med en gang. Tilbudene fra andre banker har vært mange, men vi er så fornøyde med Den Gule Banken at det aldri har vært aktuelt å bytte bank.

Bedriftsrådgiver Stig Figved har vært Naboen sin faste bankmann i mange år.
- Veksten til Naboen er formidabel, og det er veldig spennende å følge bedriftens utvikling. Vi har en tett dialog og begge parter er ærlige med hverandre. Naboen er også gode på planlegging og har alltid en overordnet femårsplan for bedriften. De er kjent for å ha en veldig sterk internkultur og er veldig bevisste på å bygge positivitet rundt merkevaren. Dette lykkes de med fordi en opplever at det er på ekte, sier Stig.