NIBOR31

NIBOR31 Bedrift

Med NIBOR31 kan vi tilby din bedrift enda bedre betingelser på innskudd over 5 millioner.

En NIBORkonto er en sparekonto som følger renteutviklingen i markedet. NIBOR er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for. Sandnes Sparebanks NIBOR 31 følger 3 måneders NIBOR-rente +/ -  margin.

Rentesatsen på 3 måneders NIBOR opplyses daglig i media og på hjemmesidene til Oslo Børs. Du vil også finne oversikt over din rentesats daglig i nettbanken. 

Betingelser:

  • Rente: 3mnd NIBOR + / -  avtalt margin*
  • Beløp: fra kr 5 - 100 millioner
  • Oppsigelsestid ved uttak: 31 dager**
  • Antall gebyrfrie uttak per år: 4***

*Fra første krone. 

**Gjelder ved alle uttak. Det er ikke mulig å ta ut pengene innenfor de 31 dagene etter en oppsigelse.

*** Uttak utover de 4 gebyrfrie uttakene belastes med 1% av det uttatte beløpet

Uttak NIBOR31 Bedrift

Hvis du skal ta ut penger fra NIBOR31, laster du ned og fyller ut dette skjemaet, og sender til oss på en av følgende måter: