Innskudd

Innskudd for bedrifter

Den Gule Banken tilbyr fire ulike innskuddsprodukter for bedrifter:

 • NIBOR31 Bedrift gir deg en god rente med kun 31 dagers oppgjørstid og opp til 4 uttak i året.
 • Trenger du pengene på dagen, kan du vurdere Sparekonto Bedrift, en tradisjonell plasseringskonto. Ikke gebyrer på uttak.
 • Sparekonto+ Bedrift. God flytende rente ved større beløp. 31 dagers bindingstid. 
 • Fastrente gir deg en garantert rente over en periode på 6, 12 eller 24 mnd.

NIBOR31 Bedrift

Med NIBOR31 kan vi tilby din bedrift enda bedre betingelser på innskudd over 5 millioner.

En NIBORkonto er en sparekonto som følger renteutviklingen i markedet. NIBOR er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for. Sandnes Sparebanks NIBOR 31 følger 3 måneders NIBOR-rente +/ -  margin.

Rentesatsen på 3 måneders NIBOR opplyses daglig i media og på hjemmesidene til Oslo Børs. Du vil også finne oversikt over din rentesats daglig i nettbanken. 

Betingelser:

 • Rente: 3mnd NIBOR + / -  avtalt margin*
 • Beløp: fra kr 5 - 100 millioner
 • Oppsigelsestid ved uttak: 31 dager**
 • Antall gebyrfrie uttak per år: 4***

*Fra første krone. 

**Gjelder ved alle uttak. Det er ikke mulig å ta ut pengene innenfor de 31 dagene etter en oppsigelse.

*** Uttak utover de 4 gebyrfrie uttakene belastes med 1% av det uttatte beløpet

Sparekonto+ bedrift

 • God flytende rente ved større beløp
 • 31 dagers bindingstid
 • Alle uttak og overføringer må varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. Uttak tidligere enn 31 dager må avtales med banken og belastes med et gebyr på 2,5 % uttaksbeløpet.
 • Har du behov for mer fleksibilitet på uttak, bør du vurdere vanlig Sparekonto Bedrift

Sparekonto bedrift

Sparekonto bedrift er vår generelle plasseringskonto og gir større avkastning enn brukskonto. Og jo mer som settes inn, jo bedre betingelser blir det!

Fordeler med Sparekonto bedrift: 

·  Rente fra første krone 

·  Ingen begrensinger på uttak

Fastrente: Garantert rente på sparepengene

Renten på våre fastrentetilbud er markedstilpasset til enhver tid, og renten er garantert i den avtalte rentebindingsperioden.

Fordeler med Fastrenteinnskudd
 • Garantert rente fra innskuddstidspunkt og frem til forfallsdato
 • Renten kapitaliseres ved årsslutt og igjen ved avtalens utløp
 • Ved bindingstidens slutt står du fritt til å bruke både innskutt beløp og opptjente renter
 • Uttak i bindingstiden vil gi gebyr på samme renteprosent som en har på innskuddet. Det vil si at hvis en mottar 3% på fastrenteinnskuddet, så vil et uttak i bindingstiden utløse et gebyr på 3%. Det vil også beregnes overkurs/underkurs


Husk
: Fastrenteinnskudd gjelder engangsinnskudd. Det kan ikke etableres spareavtaler til kontoen.

Uttak NIBOR31 Bedrift

Hvis du skal ta ut penger fra NIBOR31, laster du ned og fyller ut dette skjemaet, og sender til oss på en av følgende måter:

Innskudd bedrift - betingelser