Hopp til innholdet

Eika Global

Fondet er et aksjefond som investerer i selskaper over hele verden, og passer for deg som har en tidshorisont på sparingen din på minst 5 år. Generelt kjennetegnes aksjefond av høyere risiko enn rentefond og kombinasjonsfond, men også av muligheten for høyere avkastning.

Månedsrapport for Eika Global

Markedsutvikling 

Det globale aksjemarkedet steg 2,0 % i juni, nok en gang anført av det amerikanske markedet (S&P500) som steg +3,6 %. I Europa var det franske markedet (CAC 40) spesielt svakt og falt -6,2 % etter at president Macron overraskende skrev ut nyvalg til parlamentet, som den radikale høyresiden ligger an til å kunne vinne. Frykten for at en eventuell statsminister fra det radikale høyre vil bidra til store udekkede budsjettunderskudd, med følger for fransk statsgjeld, bidro til flukt ut av franske aksjer i juni. Resten av Europa endte måneden svakt ned, med Tyskland (DAX) og Storbritannia (FTSE 100) ned henholdsvis -1,4 % og -1,0 %. I Asia var det litt variasjon, men uten store utslag. Japan (Nikkei) steg +2,9 %, Hong Kong (Hang Seng) falt -1,1 % og Australia (S&P/ASX 200) steg +1,0 %. Alle tall i lokal valuta. Norske kroner svekket seg -1,8 % mot dollar i mai, slik at markedsavkastningen målt i norske kroner endte litt høyere enn i lokal valuta.

I løpet av måneden så vi en viss svekkelse i amerikanske økonomiske data, samtidig som den amerikanske sentralbanken (FED) stod fast på sin «higher-for-longer»-kommunikasjon på sitt rentemøte. Det at lange renter likevel falt, tyder på en viss frykt for at høye renter i det korte bildet skal bidra til en økonomisk nedtur på mellomlang sikt. Dette ble også reflektert i aksjemarkedet som under overflaten roterte inn i mer defensive navn til tross for oppgangen totalt sett. Den europeiske sentralbanken (ECB) fulgte imidlertid Sveriges eksempel og kuttet renten med 0,25 %-poeng. Den lavere veksttakten i Europa gjør at man er noe mer tilbøyelige til å lempe på pengepolitikken. I Europa var måneden også preget av økt politisk usikkerhet med valg til EUs styrende organer, fulgt av nyvalg til det franske parlamentet og inngang til valget i Storbritannia 4.juli.

Resultater

Den globale aksjeporteføljen hadde gjennom måneden en avkastning på +1,22 % målt i norske kroner. Det var -2,30 % lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World, som hadde en avkastning på 3,52 % målt i norske kroner. Hittil i 2024 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 13,92 %, noe som er -3,25 % lavere enn MSCI World som har en avkastning på 17,16 %.

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet er priset på svært attraktive nivåer. De viktigste bidragsyterne til den negative differanseavkastningen gjennom måneden var verdieksponeringen og eksponering mot mindre selskaper.

Teknologisektoren bidro mest til avkastningen gjennom måneden, fulgt av kommunikasjonstjenester og helsesektoren. Sektorene med de største negative bidragene var industrisektoren, sykliske forbruksvarer og materialselskaper.

Selskapene som bidro mest til avkastningen i mai:

  • Nvidia Corp.: +0,58 %
  • Microsoft Corp.: +0,40 %
  • Apple Inc.: +0,40 % 

Selskapene som bidro mest til negativt:

  • Liberty Energy Inc.: -0.06%
  • Builders Firstsource Inc.: -0.06%
  • Halliburton Co.: -0.05%.

   

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.