Bærekraftige innkjøp

Ansvarlig drift

Den Gule Banken, Sandnes Sparebank tar ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling for miljø, mennesker og artsmangfold også igjennom våre anskaffelser. Våre leverandører må derfor ha et bevisst forhold til etterlevelse av menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter og arbeidsforhold, miljøvern og antihvitvask.

Bankens innkjøpspolicy beskriver nærmere våre prinsipper for innkjøp. Her følger et utvalg av disse:

 

Trygge arbeidsforhold Alle arbeidere skal ha gode arbeidsvilkår som inkluderer øvre grense for arbeidstid, organisasjonsfrihet og ikke bli utsatt for noen form for trakassering eller diskriminering.

 

Varer som varer Innkjøpene skal være miljøvennlige og bærekraftige. Varer av god kvalitet har lang levetid og det blir dermed mindre svinn.

 

Økonomisk kriminalitet Våre leverandører må ta aktivt avstand fra hvitvasking og svart arbeid. Ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag eller konkurransesamarbeid skal forekomme.

 

Fokus For å sikre fokus og etterlevelse ber vi våre leverandører signere en egenerklæring hvor de bekrefter at de utøver sin virksomhet i tråd med våre forventninger og krav. I denne forplikter de seg også til å varsle banken ved brudd eller mistanke om brudd på overnevnte forpliktelser.

  

Her er vår innkjøpspolicy