Ansvarlig kreditt

Vi låner ikke ut til hvem som helst

Det handler om mer enn å tjene penger Det er ikke uvesentlig for oss hva våre kunder driver med. Banken er derfor oppmerksomme på forhold utover det rent finansielle når vi innvilger lån til bedriftskunder. Vi er også opptatt av at våre kunder er miljøbevisste, bryr seg om samfunnet rundt seg og driver god selskapsstyring. Vi ønsker, sammen med kundene våre, å bidra til at verden blir mer bærekraftig. 

Særskilte bransjer På bakgrunn av våre prinsipper og verdier, er det enkelte næringer vi ikke synes det er riktig å finansiere. Det gjelder for eksempel næringer som produserer våpen, tobakk og pornografi.

Andre næringer kan ha høyere risiko knyttet til miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsspørsmål. For eksempel er gruvedrift og energiproduksjon slike næringer. Da stiller vi ekstra krav til disse.

Noen ganger må vi være mer på vakt Dersom noen av bedriftskundene våre opererer i særlig utfordrende bransjer, vil vi være i tett dialog med dem, og eventuelt innhente nødvendig informasjon og dokumentasjon. Det kan være aktuelt å lage oppfølgingsplan med kunden for å få på plass aktuelle tiltak eller sette krav ved låneopptak. Dersom kunden ikke gjennomfører nødvendige tiltak eller følger opp i henhold til fastsatt plan, kan det medføre at vi ikke innvilger eller fornyer eksisterende lån.

Egenerklæring må signeres Det er naturligvis en forutsetning at alle våre bedriftskunder, uavhengig av bransje, overholder norske lover, respekterer menneskerettigheter og tar aktivt avstand mot diskriminering, trakassering og hvitvasking. Dette signerer kundene våre på.