Oversikt over medlemmer og valgkomiteens innstilling

Onsdag 19. februar 2020 avholdes valgmøte for innskyterne, i Sandnes Sparebanks kantine i Havnespeilet kl 19:00.

Oversikt over medlemmer og valgkomiteens innstilling:

Onsdag 17. februar kl. 19:00 avholdes valgmøte for innskyterne i Sandnes Sparebank.

Covid-19 situasjonen og FHIs retningslinjer krever at vi må ta noen ekstra hensyn ved gjennomføringen av valgmøte. Blant annet må innskytere som ønsker å delta på valgmøte melde seg på til forstanderskap@sandnes-sparebank.no innen 12.02.2021 kl.16.00. Innskytere som melder seg på valgmøte vil få tilsendt informasjon om ytterligere smitteverntiltak rundt valgmøte.

Stemmeberettigede er kunder som har og i de seks siste månedene har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner.

Valgkomiteen består av representanter fra alle gruppene som er representert i bankens Forstanderskap. Komiteen består av leder Johan Wigestrand (egenkapitalbevisrepresentant), Inger Lise Erga (kommunestyrerepresentant), Joakim De Haas (ansatterepresentant) og Mette Moen (innskyterrepresentant).

 

Medlemmer valgt av innskyterne

Periode

Moen, Mette

2017 - 2020

Skår, Åge

2017 - 2020

Nordbø, Hanne

2017 - 2020

Rommetveit, Kjell

2018 - 2021

Anfinsen, Jan-Erik

2018 - 2021

Omland, Egil

2019 - 2022

Gjerde, Ørjan

2019 - 2022

Asbjørnsen,Jo Michael

2020 - 2023

Svanes, Tine

2020 - 2023

Wikstøl, Trond

2020 - 2023

 

 

Vararepresentanter

Periode

Bærheim, Bjørn

2017 - 2020

Mikalsen, Geir T.

2017 - 2020

Nordheim, Eli H.

2017 - 2020

 

På valg

Faste medlemmer

Periode

Moen, Mette

2017 - 2020

Skår, Åge

2017 - 2020

Nordbø, Hanne

2017 - 2020

 

Vara medlemmer

Periode

Bærheim, Bjørn

2017 - 2020

Mikalsen, Geir T.

2017 - 2020

Norheim, Eli H.

2017 - 2020

 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling:

Faste medlemmer

Periode

Moen, Mette

2021 - 2024

Skår, Åge

2021 - 2024

Nordbø, Hanne

2021 - 2024

 

 

 

 

Vara

Periode

Bærheim, Bjørn

2021 - 2024

Mikalsen, Geir T.

2021 - 2024

Norheim, Eli H.

2021 - 2024

 

 

 

Ingen kan avgi mer enn to stemmer; en som grunnlag for eget kundeforhold og en som representant for annen kunde.

 

Har du spørsmål knyttet til valgmøtet – ta kontakt med Gerd-Lovise Pedersen på tlf. 916 19 644 eller per e-post forstanderskap@sandnes-sparebank.no.

Link til lov

Link til forskrift