Sven Chr Ulvatne er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er i dag selvstendig næringsdrivende gjennom sitt selskap Ulvatne AS. Ulvatne har tidligere vært regionssjef for Backe Prosjekt AS og administrerende direktør i selskaper som Backe Entreprenør, Backe Bygg, NCC Construction, Sandnes Eiendom og AS Betong, i tillegg til ledende stillinger i Block Watne og Aadnøy Entreprenør. Han har en rekke styreverv i ulike selskaper, blant annet som styreleder i sitt eget investeringsselskap. Ulvatne er også sentral med mange verv i bransjeforeninger som NHO, BNL, EBA og Standard Norge. Han eier 2.701 egenkapitalbevis, og 9300 egenkapitalbevis via sitt investeringsselskap Ulvatne AS.