Espedal er siviløkonom fra NHH og har høyere revisor- studium fra NHH. Han er styreformann for investeringsselskapet Espedal & Co AS. Espedal var tidligere administrerende direktør og investeringsdirektør i SKAGEN, og har også erfaring som investeringsdirektør i Vesta, europeisk aksjeforvalter i Skandia, finans- og analysesjef i Sparebank 1 SR-Bank og leder for rådgivnings- og revisjonsfirmaet Arthur Andersen i Stavanger. Styrets leder siden 2015. Espedal eier 886.861 egenkapitalbevis via sitt investeringsselskap, Espedal & Co AS. I tillegg forvalter Espedal 680.000 egenkapitalbevis gjennom selskapet Salt Value AS.