Svaboe er utdannet siviløkonom fra BI og har i tillegg høyere Revisorstudium fra NHH. Han er i dag partner/daglig leder i SVAL Rådgivning AS. Svaboe har tidligere erfaring bla.a. som revisor i KPMG og som partner/daglig leder for KPMG SørVest. Medlem av styret i 2010. Svaboe eier 10.200 egenkapitalbevis gjennom investeringsselskapet FS Invest AS.