Stangeland har en bachelor i økonomi og et masterprogram i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI i tillegg til Solstrandprogrammet AFF . Hun har flere års ledererfaring fra Lyse konsernet fra 2005 til 2016, sist som administrerende direktør for Lyse Dialog. Hun har før det flere års ledererfaring innen økonomi og finans fra industrien. Stangeland er nestleder i konsernstyret i Eika Gruppen, styremedlem i Eika Banksamarbeid, styreleder i Kjell Haver Regnskapsservice, styremedlem i Aktiv Eiendomsmegling Jæren og styremedlem i NHO Rogaland. Hun har vært ansatt som CEO i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank siden februar 2017.

Stangeland eier 31.392 egenkapitalbevis.