Stangeland har en bachelor i økonomi og et masterprogram i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har flere års ledererfaring fra Lyse konsernet fra 2005 til 2016, sist som administrerende direktør for Lyse Dialog. Hun har før det flere års ledererfaring innen økonomi og finans fra industrien. Stangeland er nestleder i konsernstyret i Eika Gruppen, styremedlem i Eika Banksamarbeid og styreleder i Kjell Haver Regnskapsservice. Hun har vært ansatt i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank siden februar 2017.

Stangeland eier 25.371 egenkapitalbevis.