Kristiansen har sin utdannelse fra Høgskolen i Harstad, Handelshøgskolen BI og IMD i Sveits. Han kom til Den Gule Banken, Sandnes Sparebank etter 16 år som leder i Danske Bank- konsernet. De siste seks årene som regiondirektør på bedriftsmarkedet i SørVest, Norge og plassjef for Danske Bank i Stavanger. Før det jobbet han fire år som regionleder i Storebrand, og har også hatt flere andre lederroller i næringslivet.

Kristiansen eier 4.455 egenkapitalbevis.