Schøpp er utdannet cand. mag. fra Hamar Lærerhøgskole og Universitetet i Stavanger. I banken har hun tidligere hatt stilling som markedssjef og informasjonssjef. Schøpp er bankens pressekontakt og i tillegg har hun ansvaret for bankens totale markedskommunikasjon og profilering.

Schøpp eier 11.747 egenkapitalbevis.